Morten Edvardsen (Sp)
Morten Edvardsen (Sp) FOTO: Photographer:Tom EvensenBilde 1 av 1

Sp går for flere bussavganger på tvers av byen

Alle partiene snakker om bedre kollektiv i Groruddalen. Flere avganger på t-banen, forlengelse av t-banen til Ahus, forlengelse av trikken har vært diskutert i årevis. Realiteten er at det ligger veldig langt fram i tid om det i det hele tatt er mulig å realisere. Fornebubanen tar så godt som alt handlingsrom for nye, større kollektivinvesteringer.

Men det finnes andre, billigere og mindre tidkrevende løsninger vi kan sette inn – nærmest over natten. Senterpartiet vil ha flere bussavganger i ytre by, og på tvers av bydelene.
Flere avganger på tvers og nye bussruter som binder byen sammen på en annen måte enn i dag vil gjøre det mer effektivt og attraktivt å velge kollektivt for flere. Alt det krever er at politikerne vedtar å opprette det, ikke bare overlater rutestrukturen til Ruter. Det vil i alle fall Senterpartiet. Ønsker du konkrete tiltak for bedre kollektivtrafikk i Groruddalen raskt? Stem på Senterpartiet.