Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Varmtvannsbassenget på Ammerud

En glad-melding på tampen av året; varmtvannbassenget på Ammerudhjemmet ser ut til å være reddet. Bystyret har vedtatt at dette skal drives videre. En klok og viktig beslutning som kan vise vei også til andre av funksjonene i det nå snart nedstengte kultursentret.

En glad-melding nr. 2; Akers Avis Groruddalen refererer 8. desember til Stovnerskoghjemmets rus-avdeling sin 10-års-markering. Et pioner-tiltak innenfor «eldreomsorg» for denne målgruppen. Behovet for tiltak på dette området er økende, og helsebyråd Robert Steen sier at kommunen er åpen for at man etablerer flere avdelinger med særskilt fokus.

Her kan Ammerudhjemmet vinne ny aktualitet. Kirkens bymisjon har mye erfaring med arbeid for og blant mennesker med rusavhengihet og psykiske helseutfordringer. Tilbud om fast bosted er en stor utfordring. Når behovet for pleie og tilsyn melder seg vil en sykehjemslignende bolig kunne være en god ramme for et varig hjem.

På statlig hold ser vi at arbeid innenfor rusomsorg og psykiatri er et prioritert område. Frivillighetsåret 2022 åpner også opp for å søke nye midler til oppstart. Vi vet at frivillig-innsatsen på Ammerud er betydelig. Over 50 personer deltok på avslutningsfesten den 4.11. Mange vil kanskje kunne fortsette innsatsen i et nytt konsept.

Kirkens bymisjon bør nå gå i dialog med Oslo kommune om nye måter å bruke Ammerudhjemmet på. Siste ord trenger ikke være sagt. Når en dør lukkes kan en ny åpne seg. Det vil kanskje ikke redde et menneske fra å «sove på gata» denne vinteren. Men etter hvert; – tak over hodet, meningsfulle oppgaver og stolthet i Bydel Grorud.

Med ønske om et godt nytt år i «East End»!