Mari Rise Knutsen (Rødt)
Mari Rise Knutsen (Rødt) FOTO: Nima Taheri

Vestkantpakke 3: Om hvorfor Rødt stemte mot ny Oslopakke 3

Jeg skal innrømme at jeg ved første øyekast på resultatet av forhandlingene til ny Oslopakke 3 ble ganske positivt overraska over at både trikk til Bjerke, Ensjøsvingen og penger til gjenoppretting av bussruter i Groruddalen var nevnt. Men ved nærmere øyesyn så måtte jeg konstatere at Groruddalen og Oslo sør nok en gang kun får uforpliktende lovnader, mens de store satsningene kommer vest i byen.

Jeg mener at de tre representantene som har forhandla fram den nye pakka på Oslos vegne; miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea, og de to bystyrerepresentantene Mehmet Kaan Inan fra Høyre og Abdullah Alsabeehg fra Arbeiderpartiet, har skusla bort denne valgperiodens største mulighet til å ta et viktig steg i retning av både å nå klimamålene, redusere biltrafikken og utbedre kollektivtilbudet øst i byen. I tillegg er jeg skeptisk til realismen i avtalen, nå når den er strukket med ytterligere 9 år – helt fram til 2045, for dessverre har vi dårlig erfaring med at de prosjektene som det ikke settes av penger til i kommende fireårsperiode, fort kan havne i en skuff og forsvinne ut av porteføljen til neste runde.

Jubler for trikk til Bjerke. – Planarbeidet med den skal gå i gang i 2025

Det som skuffer meg som Rødt-representant og groruddøl mest er at det i det fremforhandla resultatet tas sikte på å videreføre den urettferdige skeivfordelinga av bompengeinnkreving i øst og samferdselssatsning i vest. For det er uten tvil folka på østkanten som betaler mest bompenger. En innbygger i Alna betaler i snitt 150 kroner mer i måneden i bompenger, enn en innbygger i Vestre Aker, men vi som bor i Groruddalen har ikke fått annet tilbake enn kraftige kutt i busstilbudet, forurensning og støy som følge av de tre store motorveiene som går gjennom dalen tilbake.

En av de største skuffelsene for Rødts bystyregruppe er at finansiering av forlengelsen av t-banens linje 2 fra Ellingsrudåsen til Ahus ikke kom med i pakka denne gang heller. Dette har vært en høyt prioritet sak for oss gjennom lang tid, og behovet blir stadig større som følge av enorm boligbygging og befolkningsvekst i kommunene nordøst for Oslo. At store deler av Groruddalens befolkning har lokalsykehuset sitt på Lørenskog i Akershus fylke, uten at det finnes noen som helst direkte kollektivforbindelse, ble ikke tillagt vekt av dem som forhandla fram den nye avtalen.

Groruddalen får vekslepenger tilbake av det vi betaler inn

En annen ting vi hadde forventninger om var lokk over E6 ved Furuset, som har ligget inne i Oslopakke 3-avtalen i flere år som et viktig prosjekt for god byutvikling. Nå var ikke engang lokket nevnt, på tross av at Høyre og Venstre-byrådet i Hammersborgerklæringa lovte igangsetting av planlegginga av lokk over E6 på Furuset i denne perioden. Furuset-lokket kunne ha bundet sammen områdene på nedsida og oversida av E6, og gitt beboerne på Furuset ei framtid uten støy og forurensing. Støyen fra E6 høres faktisk langt inni Østmarka nasjonalpark. Det er grunn til å anta at oppgraderinga av Trondheimsveien til bygate, og den omfattende utbyggingen i Lørenskog, Lillestrøm og andre steder på Nedre Romerike, vil føre til ytterligere økt trafikk på E6 forbi Furuset, noe som forsterker behovet for lokk på Furuset. Når det kom til tunnel på Røa i Vestre Aker bydel, så var det ikke like vanskelig å finne pengene. Denne tunnelen blir nå realitet, gjennom finansiering gjennom både i vestkantpakka og bykassa.

Historien gjentar seg: Groruddalen får ikke ei krone i Oslopakke 3

Så nei, vi i Rødt var ikke fornøyd med resultatet, og vi mener at Oslo, Akershus og staten burde ha satt seg ved forhandlingsbordet igjen for å jobbe for en ny og bedre miljø- og samferdselsespakke, hvor byrder og prosjekter burde vært mer rettferdig fordelt. For oss i Rødt er åpne og demokratiske prosesser med høy grad av involvering helt avgjørende i politikken, vi mener derfor at bystyret i større grad burde ha vært involvert i forhandlingene, slik at denne viktige saken ikke ble overlatt til tre utvalgte personer.

Mari Rise Knutsen,

samferdsels- og miljøpolitisk talsperson for Rødt i Oslo bystyre

Kommentarer