EKSPLOSIV ØKNING: Dansing er et populært tilbud på Furuset.
EKSPLOSIV ØKNING: Dansing er et populært tilbud på Furuset.Bilde 1 av 2
DET FUNGERER: Sportslig leder Kent-Rune Grande-Johnsen er fornøyd med at tilbudene deres er så populære.
DET FUNGERER: Sportslig leder Kent-Rune Grande-Johnsen er fornøyd med at tilbudene deres er så populære.Bilde 2 av 2

I fjor økte dansegruppas medlemstall med mer enn det tredobbelte

Dansegruppa er en del av Furuset  Allidrett sin virksomhet der fokuset ikke er konkurranse, men mestring og og trivsel. Og dans på Furuset byr på både mestring og trivsel.

Furuset Allidrett er lavterskel og introduksjon til idrett.

Det er ikke konkurranse som gjelder, men å introdusere barn og unge til idretten, og legge til rette for aktivitet og mestring. Og det fungerer, for i 2023 vokste dansegruppa seg store.

– Det vil jeg absolutt si. Den økte fra å være å være rundt 30 ungdommer i 2022 til å være 112 den siste dagen i 2023, sier Kent-Rune Grande-Johnsen, sportslig leder i Furuset IF.

I tillegg til dans har Furuset Allidrett:

• BIOS (Bevegelsesglede i Osloskolen)
• Dans
• Boksing
• E-sport
• Skøyteaktiviteter for bydelens barnehager
• Aktive barn og foreldre i Furuset Forum (åpen hall for barnehager)
• Sprett og sprell (trening for Regnbuen)
• Forum Fair Play
• Futsal for gutter og jenter hver fredag
• Frigåing for familier på Furuset Forum (sammen med Furuset Ishockey IF)
• Regnbuen Allstars (sammen med Furuset Fotball IF)
• Yoga (for voksne)

– Vi kan jo dele våre besøkstall fra ungdomstilbudene våre i helgene for 2023:

  • Ung i Forum: 3371 gutter og 1654 jenter = 5025 besøk
  • Forum Fair Play: 2945 gutter og 1497 jenter = 4442 besøk
  • Juniorklubben: 4342 gutter og 2238 jenter = 6580 besøk
  • Totalt: 10658 gutter og 5389 jenter = 16047 besøk i helgen

DET FUNGERER: Sportslig leder Kent-Rune Grande-Johnsen er fornøyd med at tilbudene deres er så populære.

Tre høydepunkter

– Har det ført til at flere har begynt med idrett?

– Definitivt, det er det korrekte svaret. Flere av allidrettens instruktører og ungdomsarbeidere er trenere for ulike idretter i klubben, noe som gjør at det er enklere for barn og unge å ta steget over til organisert idrett.

– Hva er ditt beste minne fra Allidrett?

– Kan jeg kun velge ett? Nei, det går ikke, jeg har tre. Da Regnbuen ble norgesmestere i fotball under Landsturneringen i Kristiansand i 2022. Da Kong Harald besøkte klubben i 2012. Da Sajandan vant pris som årets ildsjel på Idrettsgallaen i 2016.

– Økonomi og kjønn spiller ingen rolle

Grande-Johnsen sier at oppstarten av Furuset Allidrett hadde et alvorlig bakteppe.

– Allidretten ble stiftet i 2003, som et motsvar til all kriminaliteten som herjet på Furuset på den tiden.

– Hensikten er at alle barn og unge skal ha muligheten til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Og at deltakelse ikke skal begrenses av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige ferdigheter. Idrettsforeningens virksomhet skal understøtte frivilligheten i lokalmiljøet.