GRORUD MENIGHETSRÅD: Einar Løvø Østerhagen (fung. sokneprest, bak f.v.), Hanne Cathrine Rud (daglig leder), Beathe Engelsen, Karen Marie Engseth, Steinar Hansgård, Bjørn Erik Schjerverud.
Foran: Anne Marie Østhus, Tove Lindegård, Eteyane Goshu Amante, Sigrid Jørgensen Bakke, Victoria Rweikiza og Tone Borgen (foran). Eden Abraham, Reza Eghdami og Kristofer Olai Ravn Stavseng er også med i menighetsrådet, men ikke til stede da bildet ble tatt.
GRORUD MENIGHETSRÅD: Einar Løvø Østerhagen (fung. sokneprest, bak f.v.), Hanne Cathrine Rud (daglig leder), Beathe Engelsen, Karen Marie Engseth, Steinar Hansgård, Bjørn Erik Schjerverud. Foran: Anne Marie Østhus, Tove Lindegård, Eteyane Goshu Amante, Sigrid Jørgensen Bakke, Victoria Rweikiza og Tone Borgen (foran). Eden Abraham, Reza Eghdami og Kristofer Olai Ravn Stavseng er også med i menighetsrådet, men ikke til stede da bildet ble tatt.

Groruds nyvalgte menighetsråd

Høstens nyvalgte menighetsråd var samlet forrige lørdag for å bli bedre kjent, og for å starte opp arbeidet i rådet. Menighetsrådet består av frivillige folkevalgte med ulik alder, kjønn og fagbakgrunn, sokneprest og daglig leder i menigheten.

Menighetsrådet ble denne lørdagen utfordret til å samhandle om hvordan menighetsrådet kan bidra til at Grorud menighet kan videreutvikle seg i lokalmiljøet og skape gode inkluderende møteplasser for alle mennesker.

Menigheten forvalter kirkene Rødtvet, Romsås og Grorud, samt menighetshuset. Menigheten driver også Rødtvet seniorsenter. Kirkene har kirkelige aktiviteter slik som gudstjenester, dåp, bryllup og gravferd. Andre aktiviteter menigheten har er blant annet babysangen, kor, konfirmasjon, middagstilbud, ulike gruppetilbud med mer.

Det foregår mange spennende aktiviteter for mennesker i alle aldre i menighetens regi, dette er tilbud for alle uavhengig av bakgrunn og livssyn. Menighetsrådet ønsker å spre informasjon om tilbudene og har som ønske å bidra til at menigheten kan bli enda bedre på sosiale medier.
Informasjon og sosiale medier vil bli et satsingsområde fremover.

Menigheten setter stor pris på de frivillige som deltar på alle aktiviteter i menigheten. Som frivillig kan man bidra til felleskapet, men også ta del i noe som er med på å gi deg nye gode bekjentskaper. Menigheten ønsker nye frivillige hjertelig velkommen. I frivillig arbeid får man mer tilbake enn man gir – det gir nettverk og nye impulser!

Einar Løvø Østerhagen har jobbet i Grorud sokn i 5 år. Deler av denne tiden har han vært konstituert sokneprest. 
Einar skal flytte til København for å arbeide i Sjømannskirken som Sjømannsprest. I gudstjenesten og kirkekaffe søndag 28. januar i Rødtvet kirke tar vi avskjed med Einar, og takker ham for en strålende innsats for menigheten vår.

Tone Borgen, leder Grorud menighetsråd