MYE INFORMASJON: Prest Desalegn Mengesha Ayana og menighetspadagog Mirjam Omdalhar i Ellingsrud og Furuset menighet, har vært aktivt ute med informasjon rundt alt som har med konfirmasjon å gjøre den siste tiden. Nå håper de på at antall konfirmanter i 2023 vil øke etter en nedadgående trend de siste årene. Foto: Rolf E. Wulff
MYE INFORMASJON: Prest Desalegn Mengesha Ayana og menighetspadagog Mirjam Omdalhar i Ellingsrud og Furuset menighet, har vært aktivt ute med informasjon rundt alt som har med konfirmasjon å gjøre den siste tiden. Nå håper de på at antall konfirmanter i 2023 vil øke etter en nedadgående trend de siste årene. Foto: Rolf E. WulffBilde 1 av 1

Bare 10 ungdommer ble konfirmert. Søker flere ungdommer til Ellingsrud og Furuset