GRUNDIG SJEKK: Juryen som har plukket ut forslag til nye veinavn på Vollebekk, har ikke overlatt noe til tilfeldighetene. Blant annet har gamle bilder fra det aktuelle området hvor det nå kommer nye boliger blitt gjennomgått for å finne frem til de ulike forslagenes historiske tilknytning til stedet. Hjalmar Kielland jr, fra Akers Avis Groruddalen (f. v), Bjørn Skjønsberg fra OBOS, Sverre Landmark fra Aspelin Ramm, juryformann Håvard Pedersen fra bydel Bjerkes kulturminnegruppe, samt Shams Ibrahim Yahia og Feza Mukandilwa fra bydel Bjerkes ungdomsråd, har tatt oppgaven svært alvorlig. Foto:
GRUNDIG SJEKK: Juryen som har plukket ut forslag til nye veinavn på Vollebekk, har ikke overlatt noe til tilfeldighetene. Blant annet har gamle bilder fra det aktuelle området hvor det nå kommer nye boliger blitt gjennomgått for å finne frem til de ulike forslagenes historiske tilknytning til stedet. Hjalmar Kielland jr, fra Akers Avis Groruddalen (f. v), Bjørn Skjønsberg fra OBOS, Sverre Landmark fra Aspelin Ramm, juryformann Håvard Pedersen fra bydel Bjerkes kulturminnegruppe, samt Shams Ibrahim Yahia og Feza Mukandilwa fra bydel Bjerkes ungdomsråd, har tatt oppgaven svært alvorlig. Foto:Bilde 1 av 1

Velger nye veinavn på Vollebekk