I GANG: Elevene lager skaft til øks.
I GANG: Elevene lager skaft til øks.

Vollebekk-elever lærer om tradisjonelt maritimt håndverk og trebåtreparasjon

Kystlaget Viken og Husflidskonsulenten i Oslo har fått 300.000 kroner av Håndverksløftet, Sparebankstiftelsen DNB til utvikling og utprøving av et skoleopplegg om maritim kulturarv.

Introduksjon til tradisjonelle håndverk og maritim kulturarv

Kystlaget Viken og Norges Husflidslag ved Husflidskonsulenten i Oslo har i samarbeid med Vollebekk skole fått midler til å lære ungdomsskoleelever maritimt tradisjonshåndverk, herunder reparasjon av trebåter, tauarbeid og knyting av fendere, håndsøm av maritime plagg og tilvirking og bearbeiding av årer.

Elevene vil også få innblikk i Oslos maritime lokalhistorie knyttet til fiske, sjøfart, industri og rekreasjon på fjorden. Formålet er å utvikle et opplegg som kan brukes videre som del av valgfaget «Levende kulturarv». Det kommer fram i en pressemelding.

Praktiske oppgaver

Nå har elevene vært tre ganger i skuret og er i gang med å lage øks og årer. Utover skoleåret skal de sy lærslire til øksa, sydvest og skipssekk, knyte båtfendere i hampetau, se nærmere på vikingbåten som bygges hos båtlabben på Norsk Maritimt Museum og prøve seg på reparasjon av kystlagets trebåter som står i båtverkstedet i Skur 29.

Samarbeid mellom forening, skole, båtbygger og museum

Fredrik Svang Jansen, lærer i valgfaget Levende Kulturarv på Vollebekk skole og medlem i Bjerke Husflidslag i Oslo, og båtbygger Bendik Skogvold, har samarbeid med Husflidskonsulenten i Oslo, Kristine Fornes, og Kim Brantenberg fra Kystlaget Viken, laget et undervisningopplegg for skoleåret der elevene får undervisning i havneskurene 28 og 29 på Akershuskaia ved rådhuset i Oslo, på Vollebekk skole og på Maritimt Museum på Bygdøy.

Unikt pilotprosjekt

Dette samarbeidet er et resultat av Oslo Kulturarvnettverk (Oslo KAN) som ble etablert våren 2023, på initiativ av Kulturvernforbundet. Oslo KAN er åpent for alle foreninger og lag med aktivitet knyttet til kulturarv i Oslo.