VIL HA MED NÆRINGSLIVET: Hassan Nawaz (H, t.v.) og Eirik Lae Solberg (H) vil at flere ungdommer skal få jobb videre etter sommerjobben er over. Da må næringslivet med i større grad. Foto: Caroline Hammer
VIL HA MED NÆRINGSLIVET: Hassan Nawaz (H, t.v.) og Eirik Lae Solberg (H) vil at flere ungdommer skal få jobb videre etter sommerjobben er over. Da må næringslivet med i større grad. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Høyre om jobb for ungdom:

Flere må få varige jobber etter sommerjobb

Høyres Eirik Lae Solberg og Hassan Nawaz mener at dagens ungdomsjobb-tilbud mangler én vesentlig ting: veien videre til varig deltidsjobb. I sitt alternative budsjett, skisserer Høyre en ny modell for satsingen.

I dag er det bydelen eller kommunen som er den største arbeidsgiveren for ungdom som ønsker sommerjobb. Utfordringen med det, er at de i mange tilfeller ikke har mulighet til å ansette ungdom videre. Høyre vil ta grep.

– Vi er nødt til å få med oss næringslivet, mener de.

Prosjektet med sommerjobb for ungdom har vært en stor suksess, men behovet er større enn hva bydelene klarer å tilfredsstille. Det er også altfor få ungdommer som får mulighet for jobb videre etter sommeren.

– I dag betaler kommunen hele lønna for sommerjobb. Hadde kommunen betalt en mindre del av lønna, slik at arbeidsgiver dekket mer, hadde vi klart å gi jobb til enda flere, sier Lae Solberg.

Mer kroner inn

Høyres alternative budsjett setter av mer penger til sommerjobb for ungdom. Hvert år får prosjektet rundt 10 millioner kroner mer enn i byrådets budsjett. Det er penger som blant annet skal gå til å øke rekrutteringen av arbeidsgivere i næringslivet.

– Når ungdom har vært i sommerjobb-ordningen, så kjenner arbeidsgiveren dem. De vet hva de er gode for og hva de kan allerede, påpeker Lae Solberg.

Det mener Høyre-politikerne at næringslivet bør bli bedre til å ta sjansen på. Særlig når kommunen dekker størsteparten av lønna når ungdommene er inne for første gang.

– Næringslivet er veldig klar over sitt samfunnsansvar. Da handler det bare om å gjøre det mulig for dem å bidra, sier Nawaz.

NY MODELL: I sitt alternative budsjett vil Høyre gi mer penger til jobb for ungdom. Målet er å skaffe flere jobb også i etterkant. Her Eirik Lae Solberg (H., t.v.) og Hassan Nawaz (H).
 Foto: Caroline Hammer

NY MODELL: I sitt alternative budsjett vil Høyre gi mer penger til jobb for ungdom. Målet er å skaffe flere jobb også i etterkant. Her Eirik Lae Solberg (H., t.v.) og Hassan Nawaz (H).
Foto: Caroline Hammer

Begrense kriminalitet

Effekten av sommerjobb-tilbudet så man allerede første sommeren det ble innført. Politiet meldte om rekordstille sommer, mye takket være at flere ungdommer var i jobb deler av ferien. Nawaz og Lae Solberg vil at den effekten skal vare hele året.

– Dette handler om mer enn bare sommerjobb, det handler om å gi ungdom en mulighet til å skaffe seg egne penger på en ærlig måte, sier Nawaz.

Lae Solberg påpeker at rekrutteringen øker på høsten. Når ungdommene ikke lenger har en jobb å gå til og dermed ikke lenger tjener penger, er det enklere for kriminelle miljøer å rekruttere dem.

– Det har mye å si hvor du tjener de første kronene, sier han.

Høyre mener at prosjektet bør se på mulighetene for jobb ikke bare på sommeren, men hele året. Med jula rett rundt hjørnet, er det fort mange butikker og restauranter som kunne trengt litt flere hender.

– Kommunen strekker ut en hånd, så må vi bare få næringslivet med oss, sier Nawaz.