Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Informasjon fra Bydel Grorud mars 2023

Velkommen til møte i Grorud bydelsutvalg torsdag 23. mars kl. 18.

Møtet gjennomføres fra kl 18.00 i Kultursalen, Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7.

Møtets agenda ligger på våre nettsider og på www.einnsyn.no.

Blant sakene som skal behandles finner du:

• Justering budsjett 2023 Bydel Grorud

• Søknad om økt tilskudd til Rødtvet senior- og aktivitetssenter

• Tilskuddsordning for deltagelse i organisert aktivitet

Åpen halvtime

Dersom du vil holde innspill i åpen halvtime ber vi om at du melder deg på senest klokka 15 samme dag som møtet holdes. Påmelding sendes til gry.sjodin.neander@bgr.oslo.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at tilskuere ikke har talerett i møtet.

Vel møtt!

Anders Røberg-Larsen
bydelsutvalgets leder

Ayub Tughra
bydelsdirektør

Grønn festival

20. – 26. mars inviterer UngDyrk, Deichman Romsås og Deichman Nordtvet DEG med på å feire vårsola, naturen og dyrkegleden.

Med 20 forskjellige arrangementer tilbyr Grønn festival blant annet dyrkekurs for nybegynnere, drop-in dyrkeverksted for barn og voksne, og familiekonserten «Bydyra kommer!».

Og det beste? Alt er gratis!

For fullt program: www.aktivigrorud.no/gronnfestival

Se også Facebook-siden «Grønn festival» for mer informasjon.

Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen og Bykuben – Oslo senter for byøkologi.

Forglem meg ei

Bydel Grorud skal lage en demensplan, «Forglem meg ei», og inviterer pårørende til personer med kognitiv svikt/demens til å komme med innspill.

Møtet finner sted tirsdag 25. april klokka 18-20 på Grorudhuset.

Vi ønsker å høre hva som er viktig for deg som pårørende, hvilke tilbud synes du fungerer bra i dag, og hvilke tilbud som savnes. Møtet vil starte med en introduksjon av demensomsorgen i Bydel Grorud i dag, og informasjon om Oslo kommunes demensplan.

Påmelding og spørsmål;
ta kontakt med demenskoordinator Kristine Gram på sms 97 14 63 36 eller e-post: kristine.gram@bgr.oslo.kommune.no

Frivillighetsprisen 2023

Møt noen av de fantastiske frivillige i byen vår!

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for andre?

Nå kan du sende inn din nominasjon til Oslo kommunes frivillighetspris 2023.

Vanntilvenning for barnehagebarn
I skolens vinterferie har barnehageseksjonen i samarbeid med Svømmeklubben Speed gjennomført vanntilvenningskurs for skolestartere på Romsås og Rødtvet. Femåringene har fått tilbud om vanntilvenningskurs, som er en forberedelse til svømmeopplæringen når barna begynner på skolen.

Har ditt barn fått plass i barnehagen?
Fristen for å søke hovedopptaket var 1. mars. Barnehagene gjennomførte åpen besøksdag 14. februar. Det var godt besøk i samtlige av våre barnehager. Mange foreldre og barn var innom. Nå begynner bydelen med opptaket til barnehagene pr. 1. august.

Sykkelverksted på Ammerudklubben
Ammerudklubbens sykkelverksted er bemannet av lokale ungdommer. Sesongen åpner torsdag etter påske. Her kan man reparere og stelle sykkel gratis, man betaler bare for delene. Tilbudet er åpent for alle. I uke 26, 27 og 32 vil verkstedet også ha åpent på dagtid. www.aktivigrorud.no/sykkel

Sommerjobb for ungdom

Årets sommerjobber er utlyst og vi tar sikte på å gi jobb til ca 230 ungdommer i sommerferien og ca. 300 totalt i løpet av året. Vi planlegger å gjøre ca. 400 intervjuer, som kommer til å bli avholdt i påskeferien. Sjekk nettsida vår www.aktivigrorud.no/jobb2023

Sommerferieaktiviteter for ungdom

Også i år har vi sommerferieaktiviteter for ungdom. Vi har satt opp 25 ulike aktiviteter som Tusenfryd, paintball, sommerleir på Kinsbakken, sykurs, analog foto, kunstcamp m.m. Det vil være baseaktiviteter på klubbene i uke 25, 26, 32 og 33. Utlånsbanken og sykkelverkstedet på Ammerudklubben holder åpent.

Jakten på fullsirkler og grønne nøkkelhull

I bydelens tilrettelagte tjenester har vi jobbet bevisst og systematisk med å motivere alle innbyggere til å velge sunne og attraktive alternativer, i tråd med Nasjonale retningslinjer for ernæring.

Dette har vi gjort helt siden Folkehelseprosjektet 2014-2018. I 2016 startet et omfattende kompetanseprosjekt der det ble gjort kartlegginger av så vel aktivitetsnivå som ernæringsstatus og kostholdsvaner hos brukerne. Ansatte fikk opplæring, og vi fikk struktureringsverktøy for å bedre kvaliteten på ernæringsarbeidet.

Resultatet av folkehelseprosjektet var at hele 80 pst. av beboerne i heldøgnsbemannede omsorgsboliger i bydelen hadde sin egen individuelle kostplan ved prosjektavslutning i 2018.

Vi har foretatt en ny gjennomgang av status for den aktuelle gruppen, og status 2023 er at 93 pst. har tilsvarende planer i dag, med stor takhøyde og rom for å gjøre egne, sunne valg. Planene er utarbeidet sammen med beboerne. De ansatte i boligene legger til rette for å finne fram til fristende, attraktive og sunne valgmuligheter i den daglige husholdningen.

Bydel Grorud legges merke til for sitt kreative og kvalitetsmessig gode arbeid på ernæringsfronten. Ved Emanuellfjell bosenter har vi ansatt en miljøterapeut som er utdannet ernæringsfysiolog. Hun vil sammen med ledende miljøterapeut på tjenestestedet holde et innlegg for nasjonalt nettverk for ernæring for personer med utviklingshemming. Nettverket som arrangerer kurset er sammensatt av USHT Sør Trøndelag, UiO og Oslo kommune.

Sjekk webinarprogrammet her!