Foto:
Foto:Bilde 1 av 8
Foto:
Foto:Bilde 2 av 8
Foto:
Foto:Bilde 3 av 8
Foto:
Foto:Bilde 4 av 8
Foto:
Foto:Bilde 5 av 8
Foto:
Foto:Bilde 6 av 8
Foto:
Foto:Bilde 7 av 8
Foto:
Foto:Bilde 8 av 8

Informasjon fra Bydel Grorud

Groruduka er en kultur- og samfunnsfestival i Bydel Grorud med arrangementer hver dag fra 10. til 19. juni.

I løpet av denne uka vil det bli arrangert seminarer, debatter, konserter og ulike aktiviteter for alle aldersgrupper og interesser.  Bydelen gjør det mulig for organisasjoner, politiske partier, frivilligheten, lag og foreninger å presentere seg og sitt arbeid for hele bydelens befolkning. Per nå har vi fått inn hele 70 arrangementer fra 52 ulike arrangører.   

Tanken bak denne festivalen er å vise fram det store mangfoldet av kulturelle tilbud som finnes i bydelen og sette tema på dagsorden som er viktige for groruddølene.

Programmet finner du her.

Åpningsfest for Vestbyveien nabolagspark

Lørdag 11. juni klokka 12.00-15.00 er det åpningsfest for Vestbyveien nabolagspark.

Vi kommer til å åpne fellesgrillen med grilling av pølser og det vil bli arrangert aktiviteter av Juba Grorud. Dette inkluderer frisbeegolf, sekkeløp, stylter og ballongfigurer. Korpset skal spille og Grorud IL vil være der med spillere og maskot. 

Parken har fått oppgradert lekeområde, ny treningssone med flere apparater rettet mot eldre, og sosiale soner med benker og stor fellesgrill. Grusbanen er utbedret og den har fått 60 meter bane med hoppegrop og løpesti rundt. Vi har også fått tre regnbed som skal teste ut beplanting for overvannshåndtering for fremtidens klima i samarbeid med Oslotrær, UngDyrk og Bymiljøetaten. 

Neste møte i bydelsutvalget er 16. juni

Grorud bydelsutvalg har møte torsdag 16. juni kl. 18.

Møtet holdes i Grorudhuset, Martin Skatvedts vei 1.

Møtets agenda legges ut på www.einnsyn.no uka før møtedato.

Dersom du vil holde innspill i åpen halvtime ber vi om at du melder deg på senest 16.06 klokka 15. Påmelding sendes til politikk@bgr.oslo.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at tilskuere ikke har talerett i møtet.

Vel møtt!

Jobb for ungdom

I prosjektet jobb for ungdom har vi nå fokus på sommerjobb. I april intervjuet vi over 350 ungdom som har tilknytning til bydelen. Av disse har 280 fått jobbtilbud på interne og eksterne arbeidsplasser.

Ungdommene, som er mellom 14 og 19 år, vil i sommer synes i barnehager, butikker, sykehjem, fritidsklubber, samfunnshus og sommerskolen.   

På kick-off arrangementet vi hadde 18. mai bisto eldre ungdom med hjelp til å søke frikort, MinId og andre spørsmål ungdommene måtte ha rundt sommerjobb. 2. juni var det informasjonsmøte med prosjektleder som gikk gjennom rettigheter, arbeidskontrakt, arbeidstider og søknad om politiattest.

I begynnelsen av arrangementet hadde vi også besøk av byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen, bydelsdirektør, Ayub Tughra, og leder for bydelsutvalget, Anders Ø. Røberg-Larsen. Foruten sommerjobb er det ungdom som har (eller har hatt) deltidsstillinger hos oss gjennom våren. Noen har vært på vaktmestergruppe, andre har vært aktivitører på Grorudhuset. I vår gjelder dette 61 ungdom. Sykkelverkstedet ble også startet opp igjen denne våren.

Besøk fra Stortinget

Stortingsrepresentanter og medlemmer av familie- og kulturkomiteen har besøkt Ammerudklubben. Klubbrådet hadde visning, og sammen hadde vi fin samtale om fritidsklubbens styrke innen inkludering og relasjonsbygging. 

Besøk av byråd

Forebyggende enhet hadde besøk av byråd Sunniva Holmås Eidsvoll 23. mai. Byråden fikk møte de ansatte i enheten og fikk informasjon om den relativt nyopprettede enheten. Byråden fikk høre om hvordan Forebyggende enhet jobber med tidlig innsats, være brobyggere og arbeide for at barn og unge i bydelen skal få en god oppvekst. Byråden møtte og to av ungdommene som har fått oppfølging av enheten som informerte om hvordan de opplevde å få oppfølging.

Ny lekeplass i Ammerudlia bhg

Barna i Ammerudlia barnehage kan i disse dager glede seg over å kunne ta i bruk en splitter nye utelekeplass. Det er gjennomført en totalrenovering av uteområdet i 2022. Barnehagen har fått nye støtdempende underlag, ny sykkelsti og nye lekeapparater som er tilpasset alle aldersgrupper og universelt utformet. Oslobygg har hatt ansvar for prosessen, men oppgraderingen finansieres gjennom et spleiselag mellom bydel Grorud og Oslobygg.

Sjakk på Grorudhuset

Grorudhuset Frivilligsentral hatt fått sjakkbenk. Nå kan sjakkspillingen flyttes ut i sommer. Stor takk rettes til Sjakk & Samfunn og Gjensidigestiftelsen!

Treffsted for flyktninger

Vi skal også få på plass et tilbud for flyktningen som bosettes i bydelen. Så langt skal det etableres et treffsted på Grorudhuset på onsdager mellom 12.00 og 15.00. Det vil bli enkel servering og ansatte ved Grorudhuset og NAV vil være til stede. Etter hvert er det tenkt å trekke inn andre ressurser fra bydelen som kan være til hjelp for flyktninger. I første omgang skal dette være et trygt treffsted for informasjonsutveksling og kontakt. 

Erfaringskonsulent

NAV Grorud har fra 18. mai 2022 ansatt en erfaringskonsulent for å støtte opp om og bidra til arbeidet med prosjektet ‘Rus og arbeid’ for å motivere personer med tidligere eller nåværende rusutfordringer med arbeidsrettet aktivitet. Erfaringskonsulenten jobber hos oss på bakgrunn av egenerfaring. Erfaringskonsulenten skal ha base på Regnbuen ressurssenter i Bydel Grorud.

Nytt utemøblement på Romsås

På Romsås Senter har det kommet nytt utemøblement. Benker, blomsterkasser og planter gjør at uteområder blir trivelig. I tillegg har senteret v/ Newsec anskaffet en snekker som skal bygge flere utemøbler med innspill fra lokale beboere tilknyttet biblioteket. Dette arbeidet skal etter planen skje i løpet av sommeren 2022. 

Utbedring av kulturstien fra Bånkall til Romsås

Bymiljøetaten har skrevet kontrakt om utbedring av kulturstien fra Bånkall til Romsås. Arbeidet vil etter planen starte i løpet av sommeren. Merking og informasjonsskilt skal oppgraderes /utbedres og overganger ved bekker/ våtområder og bratte partier skal utbedres. Dette gjelder også trappene som ligger i de bratte svabergene over Bånkall gård. Arbeidet skal gjøres mest mulig skånsomt, det vil kun bli brukt trillebår for å frakte inn utstyr. Stien har i dag flere forgreininger og blitt veldig bred på enkelte steder. Bedre merking, tydeligere stiføing over våtområder og andre tiltak vil bidra til å redusere denne utviklingen. 

Grusflater ved Grorud flerbrukshus

Mulighetsstudien for grusflatene ved Grorud Flerbrukshus er godt i gang. Flerbrukshuset forvaltes av Bymiljøetaten. Vi har fått hjelp av skoleklasser fra Apaløkka og Groruddalen, som har kommet med gode innspill knyttet til unges behov på flatene. Vi har også snakket med virksomhetene som holder til rundt i området, og gjennomført intervjuer. Nå samarbeider vi med arkitektfirmaet Lala Tøyen for å lage skisser mulighetsstudien, som skal være ferdig kommende sommer.

Vi vil ha farger!

Undergangen mellom Grorud og Ammerud ved t-banestasjonen ble malt av lokale kunstnere i mai. Dette er en av flere vegger som males gjennom prosjektet «Vi vil ha farger» Grorud Gatekunstløft.