SKAL RENSE ELVA: Erichsen & Horgen skal kartlegge hvordan de rørlagte sidebekkene til Alnaelva forrurenser vannet. Foto:
SKAL RENSE ELVA: Erichsen & Horgen skal kartlegge hvordan de rørlagte sidebekkene til Alnaelva forrurenser vannet. Foto:Bilde 1 av 1

Alnaelva skal få bekkene sine tilbake