SOMMERJOBB MED MENING: Mohammad Faraz Malik (AKA Aresh) tilbringer mye av sommeren på Stovner for å møte unge voksne som har behov for juridisk hjelp. Foto: Caroline Hammer
SOMMERJOBB MED MENING: Mohammad Faraz Malik (AKA Aresh) tilbringer mye av sommeren på Stovner for å møte unge voksne som har behov for juridisk hjelp. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 2
SOMMERJOBB MED MENING: Mohammad Faraz Malik (AKA Aresh) tilbringer mye av sommeren på Stovner for å møte unge voksne som har behov for juridisk hjelp. Foto: Caroline Hammer
SOMMERJOBB MED MENING: Mohammad Faraz Malik (AKA Aresh) tilbringer mye av sommeren på Stovner for å møte unge voksne som har behov for juridisk hjelp. Foto: Caroline HammerBilde 2 av 2

Aresh (19) bruker sommeren til å sikre unge rettshjelp

Mohammad Faraz Malik, som bare kalles Aresh, har ett år på jussen i baklomma når han denne sommeren møter ungdom for at de skal vite at det er mulig å få juridisk hjelp om de trenger det.

– Jeg gjør mye oppsøkende arbeid, så vi er mye ute der målgruppa vår er. Vi er mye på Stovner, enten det er på Jobbsenteret eller på biblioteket, sier Aresh.

Målgruppa er unge voksne i alderen 18-25 år. Aresh og de andre frivillige på Rettssenteret er der for å møte dem og gi dem hjelp etter behov.

– Det er alt mulig som man kan tenke seg at det er greit å få noen til å se på. Nå på sommeren er det en del som har spørsmål i forbindelse med sommerjobb. Da er vi mange jurister og frivillige som kan hjelpe til med å finne en løsning, forklarer han.

Aresh understreker at alle som jobber på Rettssenteret har taushetsplikt.

– Om det er noe vi ikke kan hjelpe med, så kan vi eventuelt hjelpe til med å finne ut hvor du bør henvende deg, tilføyer han.

Alle skal få hjelp

Aresh pekte seg ut jusstudiet ganske tidlig.

– Jeg har vokst opp på Trosterud så jeg vet godt hvordan det kan oppleves å komme fra den delen av Oslo. Det kommer mye negativt i media, men så ser de ikke alt det fine. Da vil jeg være et godt forbilde for alle i Groruddalen, sier han.

Jussen ble en måte å ikke bare vise vei, men også å hjelpe andre. Aresh påpeker videre:

– Så og si alle vil på ett eller annet tidspunkt ha behov for juridisk hjelp. Da skal ikke ting som økonomi gjøre at du ikke får den hjelpen du har rett på.

Det er en mening som passer ganske så perfekt inn hos Rettssenteret. For Aresh har det vært noe helt annet enn å sitte på studiebenken.

– Det er noe helt annet å få jobbe med jussen enn å bare lese bøker. Nå i sommer har jeg fått prøve jussen og fått erfaring. Det er veldig givende, sier han.

Et nytt blikk på jussen

Veien til sommerjobben som frivillig var som mye annet basert på litt hell og tilfeldigheter.

– Jeg satt på LinkedIn og bare skrollet gjennom feeden da jeg så at Rettssenteret hadde lagt ut en post. Da sendte jeg dem en melding på Instagram faktisk, og fikk beskjed fra Astrid (Rød, leder for frivillige i Rettssenteret, journ.anm.) om å sende inn søknad og CV. Så ble jeg kalt inn på intervju etter det, forteller Aresh.

Til høsten starter Aresh på andreåret på jusstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge. Da blir det med en viktig erfaring i baklomma og ikke minst – et inntrykk av hva graden kan brukes til.

– Det er tidlig i studietida, men dette er definitivt noe jeg kunne tenke meg å jobbe med når jeg er ferdigutdanna, smiler Aresh.

Rettssenteret

Rettssenteret er en ideell stiftelse som skal bidra til å gi et bedre landsdekkende rettshjelpstilbud til alle under visjonen «Rett for alle». Rettssenteret vil gi gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til dem som trenger det mest og som ikke når fram gjennom den ordinære rettshjelpen. Rettssenteret er til for utsatte og sårbare personer i alle aldersgrupper. I oppstartsåret gis det rettshjelp til barn og unge i alle bydelene i Oslo, men på sikt er målet å utvide målgruppene og nå ut til hele landet. Rettsenteret har advokater, jurister, jusstudenter og frivillige som bidrar. Rettssenteret har et ikke-kommersielt formål, og er uavhengige av tro, livssyn og annen påvirkning. Det snakkes i dag 10 ulike språk på tvers av frivillige og ansatte. I dag støttes Rettssenteret av Justisdepartementet, men de ønsker også å få støtte fra Oslo kommune.

Rettshjelpen gis både som kortvarig førstegangskonsultasjon og ved fullført rettshjelp, det vil si til sakene er avsluttet. Sakene skal søkes løst på lavest mulig konfliktnivå. Saker som skal for retten vil bli henvist til advokat. Kilde: Rettssenteret.no