VIL SEG LIKSOM IKKE: Badet på Stovner utsettes ytterligere - etter at Statsforvalteren ga borettslaget medhold i klagen. Foto: Ill.:Dyrø og Moen Arkitekter / Oslobygg KF
VIL SEG LIKSOM IKKE: Badet på Stovner utsettes ytterligere - etter at Statsforvalteren ga borettslaget medhold i klagen. Foto: Ill.:Dyrø og Moen Arkitekter / Oslobygg KFBilde 1 av 1

Badet forsinkes enda mer etter naboklage knyttet til atkomstvei