BER OM OPPGRADERING: Bydelen ber om en betydelig oppgradering av barnehagetilbudet. I første omgang prioriteres barnehager på Høybråten og gamle Stovner der dekningen er lavest. Foto:
BER OM OPPGRADERING: Bydelen ber om en betydelig oppgradering av barnehagetilbudet. I første omgang prioriteres barnehager på Høybråten og gamle Stovner der dekningen er lavest. Foto:Bilde 1 av 2
Foto:
Foto:Bilde 2 av 2

Bydelen trenger flere og mer moderne barnehager

Bydel Stovner har lav barnehagedekning og flere eldre barnehager. Bydelsutvalget har bedt om å få en samlet sak om barnehageutvikling for å få flere plasser de stedene med størst behov. Den planen skal behandles i bydelsutvalget nå.

Det er store forskjeller i delbydelenes dekningsgrad. Mens delbydel Fossum har en dekningsgrad på 83 prosent, har delbydelene Høybråten og Stovner en dekningsgrad på henholdsvis 30 og 48 prosent.

Samlet sett går 71 prosent av stovnerbarna i barnehage.

Alle barn med krav om plass i bydelen får plass, men bydelen arbeider for at flere barn skal gå i barnehage slik at barn får en god start på utdanningsløpet.

Det er ikke bydelen selv som bestemmer hvor og om det skal bygges barnehager. Det er det rådhuset som bestemmer. Bydelsutvalget har likevel innflytelse gjennom godt samarbeid og i saken bes det om en betydelig oppgradering av barnehagetilbudet. I første omgang prioriteres barnehager på Høybråten og gamle Stovner der dekningen i dag er lavest.

Bydelen ønsker nye barnehager i de områdene som i dag har dårligst dekning.

Bydelsutvalget har forslag om en rekke konkrete tomter til behandling. Det vil ta tid å avklare hva som er mulig og det er en prosess bydelsutvalget ikke kan styre, men spørsmålet er hva bydelsutvalget ser behov for og hva som prioriteres. En komplett oversikt finnes i saksfremlegget på bydelens nettsider.

Fremtidens barnehager

Bydel Stovner vil erstatte gamle barnehager med større og fleksible barnehager. Vi må sørge for å ha gode barnehager for våre barn. Det betyr at vi må ha nok barnehageplasser, at barnehagene ligger der barna bor, og at det faglige tilbudet til barna holder høy standard.
Bydelen ønsker at flere barn går i barnehage.

En moderne barnehagene er også en arena for samhandling med familier og bydelens andre tjenester.

Bydelen har undersøkt barnehagenes vedlikeholdsbehov. Det er behov for å rehabilitere 15 av barnehagene. Samlet kan vedlikeholdskostnadene for barnehagene komme opp i om lag 62 millioner kroner.