Hjalmar Kielland på sitt kontor i avishuset på Grorud. På veggen bak ham henger det synlige beviset på hedersprisen som han og kona Margit mottok av Landslaget for lokalaviser i 2007 - under landsmøtet på Lillehammer. Foto: Rolf E. Wulff
Hjalmar Kielland på sitt kontor i avishuset på Grorud. På veggen bak ham henger det synlige beviset på hedersprisen som han og kona Margit mottok av Landslaget for lokalaviser i 2007 - under landsmøtet på Lillehammer. Foto: Rolf E. WulffBilde 1 av 1

Minneord:

En ruvende redaktør

Han var Norges eldste fungerende redaktør med et 65 år langt redaktørliv og nær 91 leveår. Den betydningen Hjalmar Kielland har hatt for Groruddalen, forteller alt om hvor viktig lokalavisredaktøren kan være.

Da nyheten kom fredag 12. mai om at ansvarlig redaktør i Akers Avis Groruddalen, Hjalmar Kielland var død, kjente vi både på sorg, vemod og takknemlighet. For Hjalmar var en ruvende redaktørskikkelse med et brennende engasjement som levde like lenge som han selv. Han hadde en grenseløs kjærlighet til avisa og den bydelen som han både skapte og bidro til å forme.

Hjalmar Kielland var mannen bak Groruddalen som begrep. Mye har endret seg siden han og kona Margit overtok avisa i 1958. Både Groruddalen, Oslo, Norge og avisbransjen har stått i konstant forandring de 65 årene som har gått. Men noe har vært konstant – Hjalmars brennende engasjement for hverdagslivet til folkene som lever og bor i Groruddalen.

Det var også en viktig del av begrunnelsen da kona Margit og Hjalmar Kielland ble tildelt Landslaget for lokalavisers hederspris i 2006.

Hjalmar Kielland var opprinnelig fra Egersund og hadde jobbet blant annet i Vårt Land da han tok fatt på redaktørgjerningen i det som da het Akers Avis og som seinere tilføyde navnet Groruddalen Budstikke under avishodet. Seinere ble navnet endret til Akers Avis Groruddalen.

Da Hjalmar Kielland tiltrådte som redaktør i Akers Avis, var Norsk Redaktørforening bare åtte år gammel. I flere tiår har han vært et aktivt og engasjert medlem. Det er bare noen måneder siden han ringte foreningens assisterende generalsekretær og ga klar beskjed om at han trengte nytt pressekort. Det gamle var gått ut på dato. Det gjorde aldri Hjalmar.

Det er ikke få Oslo-politikere som har fått et lynkurs i Groruddalen av Hjalmar. Klare råd om hvilke politiske valg de burde ta har de også fått. Vi regner med at det har vært viktige råd som har veid tungt enten de har hatt etternavnet Nordengen, Stang eller Johansen. Ja, også finansminister Trygve Slagsvold Vedum har vært på besøk og fått en leksjon fra Hjalmar.

I mediene er vi glade i gode eksempler – caser – som kan menneskeliggjøre komplekse samfunnsspørsmål. Vi kan ikke tenke oss en bedre case som viser lokalavisa og lokalavisredaktørens betydning enn Hjalmar.

Ei god lokalavis klarer å binde et lokalsamfunn sammen – samtidig som den stiller krav og kritiske spørsmål. Lokalavisa er en av de få fellesarenaene vi har igjen i det norske samfunnet. Lokalavisa følger folk fra vugge til grav og er tett på politikk, lagsliv og næringsliv i det enkelte lokalsamfunn. Alle lever vi våre liv i et lokalsamfunn. Gjennom å synliggjøre livet i bydelene til de som lever i Groruddalen, så har Hjalmar og Akers Avis Groruddalen gitt identitet til alle som bor i området. Hjalmar sparte seg ikke – han var utrolig mye ute blant folk. Og nettopp alt frivillig arbeid i lag og organisasjoner var viktig for han å støtte opp om. Det er dette som knytter mennesker sammen, skaper et godt miljø og et meningsfylt liv. Vi trenger alle både noe å leve av og å leve for.

Forslaget om å etablere en Hjalmar Kiellands plass er glimrende. Men den beste måten Raymond Johansen og andre politikere kan hylle Hjalmars minne på er å legge til rette for et mangfold av levedyktige medier, en åpen offentlighet og en grunnleggende forståelse for at mediene – og ikke minst lokalavisene – er demokratiets førstelinjeforsvar.

En ener, et forbilde og en bauta – Kongen på haugen, en snill aviskjempe. Alle de fine, rosende ordene som de siste dagene er brukt om Hjalmar Kielland, er gjenkjennelige og fortjente.

Tilbake sitter en familie, en dal, et redaktørfellesskap og en lokalavisfamilie i sorg, men også i dyp takknemlighet.

Tomas Bruvik,
generalsekretær Landslaget for lokalaviser

Reidun Kjelling Nybø,
generalsekretær Norsk Redaktørforening