MENINGSFYLT HVERDAG: Marianne Bjøren (f.v.), Kirsten Berg og Ebele Liv Hagen er tydelige på at det å kunne hjelpe en annen familie er en meningsfull og hyggelig jobb. De håper at flere lar seg inspirere til å gjøre det samme. Foto:
MENINGSFYLT HVERDAG: Marianne Bjøren (f.v.), Kirsten Berg og Ebele Liv Hagen er tydelige på at det å kunne hjelpe en annen familie er en meningsfull og hyggelig jobb. De håper at flere lar seg inspirere til å gjøre det samme. Foto:Bilde 1 av 1

Når familier trenger hjelp, kobles de på:

– Føler at jeg kan bidra

Ebele Liv Hagen, Marianne Bjøren og Kirsten Berg er på tre helt ulike steder i livet, men de har en viktig ting til felles: de velger alle å bruke litt av tiden sin på å hjelpe en familie som trenger det.

Home-start Familiekontakten er en del av frivillighetsarbeidet til Frelsesarmeen. Etter å ha gjennomgått et kurs, blir frivillige matchet med familier som har behov for litt ekstra hjelp hjemme.

– Man avtaler selv med familien hva de ønsker hjelp med. For eksempel har jeg nettopp blitt ferdig med et oppdrag der jeg i stor grad fokuserte på å hjelpe barnet i familien, forklarer Ebele.

De frivillige er i utgangspunktet sammen med familien i to til fire timer i uka, over en seks måneder periode. Om nødvendig kan det utvides, men for de fleste er det videre til en ny familie, med nye behov.

– Hensikten med Home-start er at man skal komme på plass før det er krise og hjelpe familien man er med til å få kontroll igjen, sier Marianne.

Et privilegium

– Jeg mener at det er viktig å ta denne rollen på alvor. Ikke alle liker å ta imot hjelp, selv fra nærmeste familie. Det krever mye mot å ta imot hjelp fra helt fremmede mennesker, sier Kirsten.

Å få lov til å være den som hjelper en familie i en vanskelig situasjon, er noe de frivillige føler et stor ansvar for. De roser samtidig koordinator Elisabeth Gjestad, som matcher familie og frivillig.

– Elisabeth er helt utrolig flink til å følge deg opp. Hun og Frelsesarmeen fanger deg opp og tar vare på deg når du er frivillig, sier Kirsten, før Marianne tilføyer:

– Det føles veldig trygt å være med hos Frelsesarmeen. For eksempel så blir det gjennomført et møte etter fire uker for å se hvordan det går, og om du trenger noen å prate med i mellomtiden, så får du den oppfølgingen.

De tre peker også på at man kan bidra, uansett hvor man er i livet.

– Jeg tenkte at de kanskje bare ville ha de som var litt mer voksne og at de kanskje ikke ville ha bruk for meg på 26, men det har de. Du får bare en annen rolle, sier Marianne.

Gjør en forskjell

Alle tre har kjent på et ønske om å bidra gjennom frivillighet før de fant Home-start. Når livssituasjonen gjorde at det ble mulig, grep de muligheten. Kirsten er nylig pensjonert, Ebele har voksne barn og mer tid i hverdagen, og Marianne er nyutdannet.

– Jeg kjente på et slags tomrom når jeg da var ferdig med utdannelsen. Jeg hadde sett en plakat om Home-start på Romsås t-bane og tenkte at det var noe som kanskje kunne passe for meg, sier Marianne.

Ebele hadde sett en tilsvarende plakat på Grorud t-bane, og Kirsten fant Home-start på frivillig.no.

Alle er relativt ferske innad i systemet. Ebele og Kirsten har ett år hver, og Marianne skal snart ha sitt første møte med en potensiell familie.

– Det er veldig hyggelig. Man blir invitert inn i familien. Selv om jeg nå er ferdig hos den familien jeg har vært med, vil vi fortsatt ha et vennskap, sier Kirsten, samtidig som hun understreker at det ikke nødvendigvis er sånn for alle.

– Man kan fint sette den grensa mellom det man gjør som frivillig og privatlivet sitt, påpeker Ebele.

Det er én ting de ønsker mer av, derimot.

– På kursene var det bare damer. Vi trenger flere menn! er instruksen fra Kirsten, som tilføyer:

– Det er nok mange som kunne trengt også å få en mannlig figur inn i huset. Nå har vi fått Bydelsfedre, så vi vet at det er mange menn som kan bidra om de ønsker.

Home-start Familiekontakt

• Frivillig arbeid gjennom Frelsesarmeen.

• Home-Start Familliekontakten (HSF) retter seg mot familier som mangler støttespillere, trenger avlasting eller veiledning i forelderrollen.

• Familier kan henvende seg selv, eller bli henvendt til programmet av kommunale instanser, f.eks. helsestasjon eller barnehage.

• Frivillige går gjennom et forberedelseskurs og blir så matchet med en familie.

• For å bli frivillig må du være over 20 år og kunne fremvise politiattest. Alle frivillige har taushetsplikt.