Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Leserinnlegg:

Frafallet i skolen må ned!

Frafall fra videregående opplæring regnes som et av de største utfordringene norsk skole har. Både media, akademikere, frivillige og politikere er opptatt av dette. Det er et samfunnsproblem som spenner vidt og påvirker både enkeltindivider og lokalsamfunn.

Vi vet også at dette gjelder i større grad elever som velger yrkesfag og ellers gutter med minoritetsbakgrunn. Kun 73 prosent av de som startet videregående skole i 2010 har fullført innen 5 år, og kun 60 prosent hos de med innvandrerbakgrunn.

I Groruddalen, med sin høyere andel av elever med innvandrerbakgrunn, er situasjon ikke bedre og vi må jobbe sammen for at flere av våre unge fullfører og bestå. I gamle dager var det lettere å få seg en jobb og gjøre seg en karriere selv uten gjennomført videregående skole; man kunne dra på sjøen eller ta ufaglært arbeide. Situasjon i dag er annerledes da de fleste jobbene i dag og i framtiden vil kreve en viss utdannelse og kompetanse. Derfor må vi som samfunn jobbe hardt for at vår ungdom er best rustet for kvalifikasjonskravene til morgendagens jobber.

Vi er to ulike groruddøler: Yassine er far til 3 ungdommer og lærer i videregående skole, mens Raymond er far til en andreklassing. Vi er begge opptatt av at våre egne og andres barn skal fullføre og bestå, få seg en utdannelse eller et fagbrev, slik at de kan få seg en jobb og klare seg.

I Yassine sin daglig jobb som lærer ved elektro-linjen, Bjørnholt VGS møtes ungdom fra store deler av byen deriblant Groruddalen som ikke har fått læreplass og er i ferd med å falle fra. Mange av dem føler avmakt og at samfunnet har sviktet dem. I en slik situasjon vil noen få være lett bytte for kyniske kriminelle bander. Dette er ikke det samfunnet vi ønsker.

Ved å ikke fullføre videregående skole vil man ikke ha sjansen til å søke høyere utdannelse. Resultatet er at mange folk vil slite med å få seg jobb eller bare få dårlig betalte jobber. Ofte er disse også overrepresentert i arbeidsledighets-statistikken og de som lever av stønader fra NAV.

Alt for mange barn som starter på barneskole har problemer med å følge med i vanlig undervisning selv om de har gått på barnehage. En av fem som går ut av ungdomsskole kan ikke lese og skrive skikkelig. Barn og ungdom drar med seg dette inn i videregående derfor er det viktig med tidlig innsats og at man sørger for at ingen barn kan komme så langt uten at det blir tatt tak i problemstillingen.

Når man vet at det er større risiko for at gutter med innvandrerbakgrunn faller fra i skolen, og det også er stor risiko for at elever som ikke har fått læreplass blir så demotivert at de faller fra, er det viktig at næringslivet og politikere jobber for at så mange som mulig få seg en læreplass.

Ved å sette utfordringen med frafall på dagsorden ønsker vi i Groruddals-tinget å sette mer fokus på problematikken. Vi ønsker å rette søkelyset på tiltak som vil hjelpe ungdom til å ikke stå i fare for å ikke delta i arbeidsmarkedet. Vi har ingen ungdom å miste. Vi håper at mange møter opp og bidra til en lærerikt folkemøte.