Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Debatt:

– Gratis halvdagsplass i barnehagene for alle

Oslo SV går til valg på å innføre gratis halvdagsplass for 3-5åringer i barnehagene i Groruddalen i løpet av kommende bystyreperiode. Det er et tiltak for sosial utjamning og integrering.

Fram til den blåblå regjeringa tok bort ordninga i 2014, hadde fire og femåringer i Groruddalen gratis halvdagsplass. Det bidro til økt deltakelse i barnehagene. Det viste seg imidlertid at ikke alle lærte godt nok norsk av et eller to år i barnehage. Derfor er det viktig at også treåringene inkluderes i ordningen.

Å gå i barnehage bidrar til at barn lærer seg sosialt samspill og forbereder barn på en god måte til videre skolegang. Samtidig er det et godt sted for barn å leke og møte andre barn. Det er ingen motsetning mellom at det er nyttig og at det er gøy.

Vi i bydel Alna har nokså høy deltakelse blant de største barna, over 90 prosent av 3- til 5-åringene går i barnehage. Det betyr likevel at det er flere i hver eneste skoleklasse som enten ikke har gått i barnehage, eller har gått svært kort. Jeg er ganske sikker på at dersom flere barn hadde gått lengre i barnehage før skolestart, ville det gjort skolenes arbeid og medelevenes hverdag enklere.

Regjeringen snakker ofte og høyt om gratis halvdagsplass i barnehagene, men tier da om at det de har innført er en behovsprøvd ordning. Den omfatter bare de aller fattigste, mange familier med lave inntekter tjener akkurat for mye til å få rett på rabatten. Forsking viser dessuten at svært mange av de fattigste ikke kjenner til ordningen, og derfor ikke søker. SV vil ikke ta bort denne ordningen, men vi mener at den ikke gir svar på utfordringene. Når regjeringen stadig øker barnehageprisene gjennom høyere makspris, bidrar de til å holde barn utenfor barnehagen. Universelle ordninger er mest treffsikre, fordi de omfatter alle.

På lengre sikt bør barnehage bli gratis for alle, men det krever statlig finansiering. SVs mål er å skritt for skritt gjøre barnehage billigere, slik vi bidro til da vi fikk innført makspris og full barnehagedekning forrige tiår. Første skritt mot en billigere barnehage må være å gi de største ungene i de mest levekårsutsatte områdene gratis halvdagsplass. Derfor har Oslo SV programfestet at tre til femåringer i Groruddalen og andre steder med områdesatsinger skal ha gratis halvdagsplasss.

Assad Nasir, bystyrekandidat Oslo SV

Sunniva Myrene Braaten, 1. kandidat bydelsutvalget, Alna SV