INNFØRER STRAKSTILTAK: Ved Bjerkekrysset bygges det nå ny sykkelvei med fortau, i forkant av en større utbygging. (Foto: Statens vegvesen).
INNFØRER STRAKSTILTAK: Ved Bjerkekrysset bygges det nå ny sykkelvei med fortau, i forkant av en større utbygging. (Foto: Statens vegvesen).Bilde 1 av 1

Innfører strakstiltak ved Bjerkekrysset

Det planlegges å etablere sykkelvei med fortau langs Trondheimsveien mellom Årvoll skole og Sinsen, men ved Bjerkekrysset er dagens situasjon så dårlig at Statens vegvesen har startet utbedringen tidlig.

– Strakstiltakene vi nå gjennomfører ved Bjerkekrysset er i tråd med reguleringsplanforslaget som er under utarbeidelse. Ved krysset er det dårlig sikt for syklister inn og ut av undergangen som går under Årvollveien. I tillegg er innkjørselen til Trondheimsveien 258 ved krysset trafikkfarlig. Vi ønsker derfor å utbedre og bygge ut denne delen av strekningen snarest, forteller byggeleder Jørgen Helgeland Stenløkk i Statens vegvesen.

Arbeidene med utbedringen startet like før jul. Etter planen skal krysset være forbedret til sommeren 2024. Da håper Statens vegvesen at flere vil føle seg trygge når de går og sykler langs strekningen. Før den tid skal en bolig rives for å gi plass til sykkelveien, cirka 130 meter med ny sykkelvei skal etableres, 30 meter med støttemur skal settes opp og to støyskjermer på til sammen 200 meter skal settes opp. Totalpris? 14,7 millioner kroner.

– Under byggeperioden blir dagens gang- og sykkelvei innsnevret og lagt om. Vi sørger imidlertid for god omskilting for syklister og gående i hele perioden, alle skal komme seg trygt fram, sier byggeleder Stenløkk.

Øvrig utbedring av sykkelvei og fortau skal etter planen sendes til politisk behandling i løpet av året. Håpet er å få et vedtak om bygging i 2025.