STYRKER TJENESTEN: Enhetsleder Solveig Vildgren er glad for å ha med klinisk ernæringsfysiolog Johanne Kjellevik Ledang på laget. Foto:
STYRKER TJENESTEN: Enhetsleder Solveig Vildgren er glad for å ha med klinisk ernæringsfysiolog Johanne Kjellevik Ledang på laget. Foto:Bilde 1 av 1

Johanne gir råd om kosthold og ernæring

Som en av de første i landet har Alna helsestasjon- og skolehelsetjeneste fått en klinisk ernæringsfysiolog med på laget.

Johanne Kjellevik Ledang ble først ansatt i en prosjektstilling for å jobbe med overvekt og fedme i skolehelsetjenesten, men har siden 1. mai vært fast ansatt i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Viktig kompetanse

Enhetsleder i Alna helsestasjon- og skolehelsetjeneste, Solveig Vildgren, er tydelig på at ansettelsen av en klinisk ernæringsfysiolog styrker tjenesten og tilbudet til barn, unge og deres familier.

– Vi skal jobbe forebyggende og helsefremmede. Bydel Alna er ikke annerledes enn resten av landet, og vi ser at flere sliter med livsstilssykdommer som er kostholdsrelatert. Derfor er det viktig at vi har spisskompetanse på ernæring, understreker hun.

Gir råd til ansatte

En sentral arbeidsoppgave for Johanne er å være en ressurs for ansatte i tjenesten.
– Jeg deltar inn på fagmøter, lager undervisningsopplegg og informasjonsmateriell, og ansatte tar også kontakt med meg for å drøfte ulike problemstillinger, forteller hun.

– Siden Johanne sitter nær både helsesykepleiere, jordmødre og leger er det lettere for dem å ta kontakt. På denne måten styrker vi hele tjenesten, supplerer Solveig.
– Ja, ofte brukes lunsjene til faglige diskusjoner, sier Johanne og smiler.

Nærhet til barn og familier

Johanne, som tidligere har jobbet på Ullevål sykehus, er glad for «å være der folk er».
– Alle småbarnsfamilier bruker helsestasjonen, og spesielt her i bydelen. Slik kan vi starte veiledningen tidligere enn om familien måtte blitt henvist til spesialisthelsetjenesten.

Individuell og gruppeveiledning

– Hva kan du som klinisk ernæringsfysiolog gi råd om?
– Det er viktig å si at det ikke bare handler om overvekt, men også om barn som sliter med undervekt, har matallergi- og intoleranse, spesielle behov eller har selektive spisevaner. For noen familier kan det være så enkelt som at de ønsker tips om hva som er et godt kosthold.

I tillegg til individuell veiledning til familier og gravide, leder Johanne kostholdsgruppen MatStart 18 måneder. Her får deltakerne informasjon og veiledning om gode matvaner for barn.
– Veiledningen som vi gir følger de nasjonale anbefalingene fra Helsedirektoratet, poengterer Solveig.

«Laget rundt barnet»

Både Solveig og Johanne er enige om at det handler om å tilpasse veiledningen til den enkelte.
– Vi snakker ofte om «laget rundt barnet». Ansatte i tjenesten har ulik fagkompetanse, og ved å se barnet fra ulike sider kan vi gi familien best mulig hjelp, avslutter Solveig.