SKAL OPPLEVES TRYGT: Jan Bøhler (Sp) vil at man skal føle seg trygg på at politiet tar kriminalitet i nærmiljøet alvorlig. Her i samtale med en beboer på Kalbakken. Foto: Caroline Hammer
SKAL OPPLEVES TRYGT: Jan Bøhler (Sp) vil at man skal føle seg trygg på at politiet tar kriminalitet i nærmiljøet alvorlig. Her i samtale med en beboer på Kalbakken. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Senterpartiet ønsker lokale politikontakter:

Lavere terskel for å melde fra