Fossum kirke Foto:
Fossum kirke Foto:Bilde 1 av 1

Nedlegging av Fossum kirke?

Nei!

Hvorfor skal kirken gi fra seg så attraktive lokaler og frasi seg tilstedeværelsen «midt i smørøyet»? Høybråten, Fossum og Stovner menighet ønsker velkommen til folkemøte tirsdag 30. oktober klokka 18 i Fossum kirke – møt opp og si din mening.

Fossum kirke har en unik beliggenhet og er derfor svært attraktiv for mange leietakere, også for menigheten som driver et omfattende arbeid i kirken. Hvis forslaget om utleie av hele kirkebygget til andre blir virkelighet, er det mange tilbud som kan falle bort. 

Noen tror at tilbudet i Fossum kirke kan flyttes til andre lokaler. Det hadde vært en enkel løsning, men det er jo nettopp på grunn av beliggenheten midt i nærmiljøet ved T-bane, Stovner senter og midt i den mangfoldige blokkbebyggelsen som gjør akkurat Fossum kirke så attraktiv at mange vil overta lokalene! 

Hvorfor skal kirken gi fra seg så attraktive lokaler og frasi seg tilstedeværelsen «midt i smørøyet»? Hvis det blir virkelighet at Fossum kirke blir utleid til andre kan aktivitetene nedenfor falle bort. Har forslagstillerne vurdert dette?

• Alle barnehagene som synger i MEGA-koret i Fossum kirke hver måned og har konserter hvert semester, og kan miste tilbudet som har vært i kirken i 30 år.

• Barnehager og skoler mister sitt gudstjenestetilbud julehøytiden og mulighet for kirkebesøk gjennom året.

• Alle ungdomsskolene i bydel Stovner som pr. i dag deltar i menighetens besøkstjeneste på Stovnerskogen sykehjem, Oppsalhjemmet avdeling Stovner og Haugenstua Omsorgs bolig mister kurstilbudet.

• I høst var det ikke plass i besøkstjenesten til alle elevene som hadde valgt valgfaget «Innsats for andre» og «Unge møter eldre», så nå kommer 18 ungdommer fra Haugenstua skole hver onsdag til Fossum kirke og serverer de eldre kaffe etter Middagsbønnen og lager i stand og deltar på  Hyggetreffet i Fossum kirke.

• Sommerkaféen, som er drevet de siste par årene i juli av en gruppe på 15 ungdommer. Ungdommene dyrker selv urter, tomater og salat i dyrkingskasser utenfor Fossum kirke.

• Mandager samles speiderne i Fossum kirke.

• Tirsdagene har Stovner bydelskor sine øvelser, som ender opp i flotte konserter i Fossum kirke hvert semester.

Onsdager i Fossum kirke

• Morgenbønn kl 07.30. Faklene lyser opp foran kirken for folk som haster forbi til jobb. Noen stopper innom for en stille stund i kirken før dagens travelhet begynner. Praten rundt kaffekoppen betyr mye for mange, og flere kommer for å være med på kaffestunden.

• Middagsbønn kl. 12 Praten rundt kaffebordet etter både morgenbønn og middagsbønn er et verdifullt møtepunkt. 

• Hyggetreff månedlig kl. 12.30 med et godt måltid, gjerne et tema og tid til samtale rundt bordene. 

• Familiekafeen er åpen fra kl. 13, med gratis middag, leksehjelp for elever i barneskolen og språkopplæring med musikalsk tilnærming.

• Familieverksted kl. 17.  

Torsdager i Fossum kirke 

• Ungdomsklubben PULS med opp mot 60 ungdommer i Fossum kirke. 

• «HvilePULS» en del av ungdomstilbudet kl. 21.30 – en samling i kirkerommet for de som ønsker det, et tilbud på tvers av alder for hele menigheten. 

• «The Well» – kristent fellesskap for kvinner i Fossum kirke én søndag i måneden.

• 5 migrantmenigheter/grupper har sine møter i Fossum kirke. 

• Kristen Multikulturell Ungdom i Groruddalen møtes i Fossum kirke. 

• Frelsesarmeens aktiviteter 2 dager i uken og månedlige søndagsmøter 

• Sammengudstjenestene hver måned vektlegger mangfold og involvering. Forbønnen er på flere språk og visuelle uttrykk er viktig for språkforståelsen. Barn og unge deltar i gudstjenesten bl.a. ved dramafremføringer. Kirkebesøkerne i Fossum kirke speiler i stadig økende grad mangfoldet i befolkningen på Stovner

• Mange oppsøker Fossum kirke i løpet av uken for å tenne et lys, eller bare sitte stille en liten stund før de må haste videre. 

Møt opp på folkemøtet den 30. oktober klokka 18! Din stemme kan være med på å redde Fossum kirkens framtid som menighetens kirke!