FOTO: Sten V. Holt

Nye tiltak for bomiljøutvikling på Vestli