Foto:
Foto:Bilde 1 av 2
Foto:
Foto:Bilde 2 av 2

Groruddalsdebatt:

Oslo fengsel må finne en annen lokasjon

Stor var forundringen da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) pekte på Bredtvetskogen som lokasjon for nytt fengsel, etter at det over lang tid har kommet et unisont lokalt nei til rasering av skogen. Skulle ikke den nye regjeringen lytte til lokalpolitikerne?

I Oslo Frp mener vi at justisministeren må be Statsbygg om å gå tilbake til tegnebrettet og finne fram til andre mulige tomter, hvor man ikke ødelegger for lokalbefolkningen ved å ta fra dem viktige rekreasjonsområder. Slik som dette oppfører man seg ikke, rett og slett. Det kalles dårlig folkeskikk, og det burde både Arbeiderpartiet og Senterpartiet forstå.

Dersom regjeringen ønsker å ha et fengsel innenfor Oslo kommunes grenser, så må de også forstå at det koster penger. Vi kjøper ikke Statsbyggs argumentasjon om at et tomtekjøp ikke skal være dyrt. Tomter er dyre i Oslo, og det må også Statsbygg forholde seg til.

Det kan synes som om man ikke har sett godt nok etter mulige tomter, ei heller om det har vært en diskusjon på muligheten for å ha en delt fengselsløsning. Vi har forståelsen for at varetektsplasser bør være i nær tilknytning til tinghuset og Politihuset i Oslo.

Dagens situasjon gir minimal reisevei, og én mulighet kan være å opprettholde varetektsplassene i den nye delen av dagens Oslo Fengsel. Da vil det være plass til overs, og regjeringen burde da vurdere å legge ungdomsfengselet her. Det er fornuftig ikke å blande ungdomsplasser og voksne; vi vet at unge som skal i fengsel er en utsatt og sårbar gruppe.

Det er besluttet at Stovner og Manglerud politistasjoner skal samordnes til én ny politistasjon, og Strømsveien 314 er kjøpt. Dette området heter Kjelsrud og ble i kommuneplanen 2015 angitt som utviklingsområde, det vil si bymessig utviklet med boliger.

For oss i Frp har dette hele tiden vært en dårlig idé, og nå har Plan- og bygningsetaten lagt arbeidet med områdereguleringen på is og erkjent at det ikke vil være mulig med bymessig utvikling her før tidligst etter 2030.

Hvorfor da ikke se om det er mulig å innpasse nytt fengsel her i tilknytning til politistasjonen? Området er stort, så det burde være plass, og det er vanskelig å se at dette området kan bli et særlig attraktivt boligområde, selv på lang sikt. Og det beste av alt; fengselet vil få en god og ukontroversiell plassering.