FRYKTER KUTT: Linje 33 og linje 25 foreslås kuttet eller redusert i Ruters planer. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
FRYKTER KUTT: Linje 33 og linje 25 foreslås kuttet eller redusert i Ruters planer. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. FOTO: ArkivBilde 1 av 2
KRITISK: Trond Botnen lagde innbyggerinitiativet mandag kveld. I løpet av ett døgn hadde over 1.000 personer signert det.
KRITISK: Trond Botnen lagde innbyggerinitiativet mandag kveld. I løpet av ett døgn hadde over 1.000 personer signert det. FOTO: ArkivBilde 2 av 2

– Ruters foreslåtte kutt er i strid med byrådserklæringen

Ruters forslag om å legge ned busslinjene 25 og 33 har ikke falt i god jord. Både beboere og bydelsutvalg har klaget på forslaget, men flere beboere føler seg ikke hørt.

Trond Botnen i Groruddalen Miljøforum bestemte seg mandag kveld for å lage et innbyggerinitiativ på saken. Han er misfornøyd med planene, og det er han ikke alene om.

– Vi har nå 1.361 underskrifter på litt over et døgn, sier Botnen i ett-tida onsdag.

For at bystyret skal se på innbyggerforslaget, trengte de 300. Nå håper Botnen at de kan passere 3.000 innen slutten av juni.

Frykter for tverrforbindelsene

Bussrutene som er foreslått kuttet går i dag mellom bydelene i Groruddalen og opp mot Lørenskog. I forslaget til Ruter, legger de opp for bytte av buss på flere strekninger. Det mener Botnen at er en dårlig plan.

– Forskning viser at det som skal til for at folk velger kollektivtransport, er frekvens på avganger, tidsbruk, komfort og fleksibilitet. Pris er ikke den viktigste faktoren, påpeker Botnen.

Når det foreslås å fjerne en hel bussrute og kun kjøre den andre i rushtiden, og heller henvise til bytte av buss under reisen, frykter Botnen at kollektivsatsingen vil gå ned.

– Byrådet har forpliktet seg til flere avganger i ytre by. Groruddalen er ytre by. Ruters foreslåtte kutt er i strid med byrådserklæringen, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen, ønsker å berolige:

– Linje 33 er en rushtidslinje i dag, og erstattes av en annen rushtidslinje. Den har en litt kortere trasé, men det blir fortsatt et tilbud på strekningen. Linje 25 har slitt enormt med rutetidene, og tilpasningene som gjøres på denne er nødvendige for å opprettholde et akseptabelt tilbud, og derfor forkortes traseen noe. Men etter innspill fra bydelene har vi forlenget den så den igjen går på tvers av Groruddalen, det var et godt innspill vi fulgte opp.

Håper byrådet snur

Selv om Ruter nå har fremmet et nytt forslag, er Botnen klar på at det fortsatt er langt mellom behovene lokalt og Ruters forslag. Han håper at byrådet nå setter foten ned for planene.

– Det vi håper skjer videre er at byrådspartiene skjønner behovet og løser saken før høsten. Vi vil at de skal forstå alvoret, understreker Botnen.

Bystyreter nå forpliktet å behandle innbyggerinitiativet i løpet av de neste seks månedene. Botnen håper derimot at byrådet ikke forskyver saken helt fram til budsjettet skal vedtas, men kan få vedtatt en løsning før valget.

Får støtte fra Senterpartiet

Morten Edvardsen (Sp) er ikke fornøyd med byrådet i saken. Til avisa sier han:

– Kollektivtilbudet i ytre by er en svært viktig sak ettersom det til stadighet blir nedprioritert, til tross for lovnader. En mer politisk styring av Ruter for å oppnå dette er noe av det vi kommer til å ta med oss inn i eventuelle forhandlinger etter valget.

Han er også kritisk til at byrådet utsetter vurderingen av planen til budsjettarbeidet for 2024.

– Ruter må huske at de skal sørge for et godt tilbud til hele byen. Dersom de klarer å levere på det, må vi ha et byråd som våger å ta styring, sier Edvardsen.

Innbyggerinitiativet «Nei til bussrutekutt i Groruddalen!»

Setter fram kravet: «Bystyret ber Byrådet om å reverse Ruters planlagte kutt i busstilbudet for Groruddalen, og i stedet sørge for et hyppigere og bedre busstilbud på tvers av dalen, i tråd med Byrådserklæringen.»

Om du ønsker å signere i saken, kan du gjøre det HER.

Dersom du engasjerer deg i kollektivtransporten i Groruddalen, kan du melde deg inn i Facebdook-gruppa «Kollektivopprøret i Groruddalen».