IDRETTSLIG DUO: Magne Brekke, generalsekretær, og Marcela Montserrat Fonseca Bustos, styreleder i Oslo Idrettskrets, har mangt og meget å snakke om på vegne av Osloidretten. De tok turen til avishuset for en prat om noen av tingenes tilstand.
IDRETTSLIG DUO: Magne Brekke, generalsekretær, og Marcela Montserrat Fonseca Bustos, styreleder i Oslo Idrettskrets, har mangt og meget å snakke om på vegne av Osloidretten. De tok turen til avishuset for en prat om noen av tingenes tilstand. FOTO: Rolf E. WulffBilde 1 av 6
PÅ BØLGELENGDE: Magne og Marcela har det mye moro sammen, men ønsker også å spille på lag med Osloidretten som de jobber for dag ut og dag inn.
PÅ BØLGELENGDE: Magne og Marcela har det mye moro sammen, men ønsker også å spille på lag med Osloidretten som de jobber for dag ut og dag inn. FOTO: Rolf E. WulffBilde 2 av 6
DEN SATT: Marcela viste gode skuddegenskaper i Apalløkkahallen.
DEN SATT: Marcela viste gode skuddegenskaper i Apalløkkahallen. FOTO: Rolf E. WulffBilde 3 av 6
LÆREVILLIG GENERALSEKRETÆR: Marcela lærte Magne hvordan det skal poseres slik at det ikke er tvil om at det her er to som er uovervinnelige på basketballbanen - men det som er helt sikkert er at dette er to som jobber til det beste for idretten i hovedstaden og dens utøvere.
LÆREVILLIG GENERALSEKRETÆR: Marcela lærte Magne hvordan det skal poseres slik at det ikke er tvil om at det her er to som er uovervinnelige på basketballbanen - men det som er helt sikkert er at dette er to som jobber til det beste for idretten i hovedstaden og dens utøvere. FOTO: Rolf E. WulffBilde 4 av 6
LEDERENS FAVORITTSPORT: Styreleder Marcela har basketball som sin favorittidrett, selv om hun kjemper for all idrett i Oslo. Magne på sin side heller til ski og orientering - og kan fortelle at han er kretsmester i nattorientering i Oppland!
LEDERENS FAVORITTSPORT: Styreleder Marcela har basketball som sin favorittidrett, selv om hun kjemper for all idrett i Oslo. Magne på sin side heller til ski og orientering - og kan fortelle at han er kretsmester i nattorientering i Oppland! FOTO: Rolf E. WulffBilde 5 av 6
GODT HUMØR: Smilene sitter alltid løst når du møter Magne og Marcela.
GODT HUMØR: Smilene sitter alltid løst når du møter Magne og Marcela. FOTO: Rolf E. WulffBilde 6 av 6

Skal sørge for enda flere millioner til klubber i Groruddalen. Nå håper Oslo Idrettskrets at det også skal bli lovpålagt med nye idrettsanlegg i de store byutviklingsområdene

I 2023 delte Oslo Idrettskrets (OIK) ut 29,3 millioner kroner i kommunale midler til idrettslag i Oslo. I april i år kunne  ytterligere 23 millioner kroner deles ut. Av de 52,3 millioner kronene ble 25,4 millioner – nesten halvparten – tildelt idrettsklubber i Groruddalen. For 2025 har OIK søkt om kommunalt tilskudd på 67,566 millioner kroner.

– Så får vi se hva det blir til slutt, smiler generalsekretær i OIK, Magne Brekke.
Rammetiskuddet til Osloidretten er grunnstøtten til den frivillige idrettsbevegelsen. Tilskuddet er viktig for å opprettholde og utvikle aktivitetstilbudet til barn og ungdom, og underbygge den frivillige innsatsen som legges ned i byens idrettslag.

Viktigste partner

– OIK er paraplyorganisasjon for alle idrettslagene i byen. Vår oppgave som idrettskrets er å understøtte idrettslagenes virksomhet, slik at de kan tilby aktivitet og bidra til å skape gode nabolag i byen. Osloidrettens viktigste partner i dette er Oslo kommune som gir et avgjørende bidrag ved å tilgjengeliggjøre anlegg og områder for idrettslagenes aktiviteter. I tillegg er kommunens økonomiske bidrag svært viktig for idrettorganisasjonens mangfoldige virksomhet i byen, sier styreleder i OIK, Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

Akers Avis Groruddalen har invitert dem til avishuset for å snakke om ståa i Osloidretten generelt og Groruddalen spesielt. Mye kan snakkes om, men etter de mye omtalte problemene for Hasle-Løren IL og mangel på banekapasitet begynner vi der.

GODT HUMØR: Smilene sitter alltid løst når du møter Magne og Marcela. FOTO: Rolf E. Wulff

Større byutviklingsprosjekt

– Det vil alltid være mest prekært der byutviklingen er størst. Mens Stovner SK har plass nok til sine medemmer, lever Hasle-Løren IL i en helt annen verden hvor tusener flytter inn i klubbens nedslagsfelt i løpet av relativt kort tid. Det må ses på barneantall – ikke minst på lengre sikt – i forhold til banekapasitet i større byutviklingsprosjekter slik som på Løren/Refstad/Økern/Ulven. Men problemet er at det ikke er lovpålagt å skaffe tomt til idrettsanlegg/fotballbaner på lik fot med skoler i denne sammenheng, sier Magne.

– Vi har full forståelse for at det er et stort press på boligutbygging – og politikere blir preget av det de blir mest presset på og hva som gir mest inntekter i bykassa. Men dessverre er det ingen som har ropt høyt nok med tanke på idrettsanlegg i forbindelse med store utbyggingsprosjekter før det er for sent. Nå har det imidlertid oppstått et høyst levende eksempel på Løren – og det er idretten som oftest taper, slår Marcela fast.

En arealplan

– Det må komme en ordning for idrettsanlegg. Vi har lagt inn ønske om at det blir lovpålagt. Vi savner en arealplan for idretten, sier Magne, som legger til at de har god og tett dialog med forskjellige byråd.
– Vi er i samtaler og har forventninger om at ting vil skje. Det er for øvrig gledelig at alle politiske partier nå har sin egen idrettspolitikk.
– Situasjonen til Hasle-Løren har fått mange til å sperre opp øynene, og med tanke på at antallet innbyggere i Oslo vil øke ytterligere med mellom 40.000 og 50.000 fram til 2040, er jeg sikker på at byens lokalpolitikere og byråd vil bidra til løsninger, tror Marcela.

LÆREVILLIG GENERALSEKRETÆR: Marcela lærte Magne hvordan det skal poseres slik at det ikke er tvil om at det her er to som er uovervinnelige på basketballbanen – men det som er helt sikkert er at dette er to som jobber til det beste for idretten i hovedstaden og dens utøvere. FOTO: Rolf E. Wulff

– Det billigste en kommune kan gjøre er å bruke penger på idretten, som uten tvil er avgjørende for å skape og bygge gode lokalsamfunn, tilhørighet og fellesskap. Skape en trygg «bygd» hvor  idrettslag spiller rollen som pilaren i lokalmiljøet hvor alle har rett til å være et verdifullt medlem. Idrettslag er mer enn bare idrett – de tar også et utvidet samfunnsansvar, påpeker Magne.

Geografisk spredning

Nabolagsklubb er OIKs konsept for å styrke idrettslag i Oslo som tar et utvidet samfunnsansvar. Klubbene er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, og tar en tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår gjennom inkludering og deltakelse. I dag er det 31 slike klubber.
– Målet er 60 idrettslag med en geografisk spredning som dekker hele byen, sier Marcela.

De to påpeker at det er mange unge, spesielt mellom 16 og 23 år, som innehar store ressurser som idrettskretsen vil utnytte. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har man kunnet finansiere lønnsmidler til ungdommer og veiledere, samt kurs og opplæring.
– Vi ønsker  å møte behovet i idrettslagene for flere gode aktivitetsledere og forbilder for barn og unge, først og fremst i levekårsutsatte områder. Dette i form av blant annet sommerjobb ved de ulike sommercampene. Dette har for mange ledet til jobbprogrammer som går hele året. 45 av disse ungdommene finner du i Groruddalen i klubber som Ellingsrud IF, Stovner SK, Furuset IF, Haugerud IL, SF Grei og HSIL, slår Marcela fast.

DEN SATT: Marcela viste gode skuddegenskaper i Apalløkkahallen. FOTO: Rolf E. Wulff

Oslo kommune har i revidert budsjett gitt OIK fem millioner kroner. Det betyr at antallet kan økes. Målet er å ansette 100 ungdommer gjennom støtteordningen, først og fremst i levekårsutsatte områder av byen. Det fine er at disse ungdommene ikke forsvinner, men involverer seg senere i frivillig arbeid i klubbene. Jobbtilbudene har også blitt et reisverk som fører til frivillighet.

Skapes vennskap

– Det er viktig å få yngre med i frivilligheten. Ungdommene forstår ungdomskulturen, språket og kjenner til hverandres familieforhold, bakgrunner og problemstillinger som vi voksne ikke har en sjans i havet til å få greie på. De sørger for at andre ungdommer får forståelse for at det dreier seg om deres egen klubb. Ødelegger de, ødelegger de bare for seg selv og de andre i gjengen. Det skapes vennskap, trygghet og gode miljøer, og ikke minst forståelse for at hver enkelt er verdifulle medlemmer av fellesskapet som det er viktig å ta vare på og utvikle, sier Marcela.

– I tillegg til å produsere idrettsglede, skapes det innenforskap, som fører til mindre kriminalitet. Det skal vi i OIK legge til rette for. En viktig oppgave som vi prioriterer høyt, sier Magne.
– Men å sette klubbene i stand til dette slik at det fungerer, koster penger. Derfor er støtten fra kommunen så viktig. Samtidig har vi gode medspillere med i kabalen. Uten forkleinelse for andre kan jeg nevne eksempler som Sparebankstiftelsen DNB og Investeringsselskapet Ferd.

LEDERENS FAVORITTSPORT: Styreleder Marcela har basketball som sin favorittidrett, selv om hun kjemper for all idrett i Oslo. Magne på sin side heller til ski og orientering – og kan fortelle at han er kretsmester i nattorientering i Oppland! FOTO: Rolf E. Wulff

Marcela og Magne er veldig opptatt av frivillighet. Det er ikke alltid lett å få til der det bor mange familier med forskjellige utfordringer under trange kår, men også fordi mange ikke kjenner til den norske idrettskulturen hvor frivillighet er et viktig element.

Fast ansatte

– Mange har både to og tre jobber og ikke mye tid til frivillighet. Men samtidig må vi se i øynene hvem vi spør – jo, de som ligner oss mest, for å si det på den måten. Man tar det for gitt noen ganger at enkelte ikke kommer til å stille frivillig og rett og slett ikke blir spurt. Uansett, vi må prøve å få alle til å bidra. Et barn med en drøm om å bli stjerne på fotballbanen innebærer mer enn at barnet har tilgang på en bane. Foreldrene må bli med, det henger sammen. Men vi må få til et system så man får forståelse for dette – og ikke minst at alle kan bli med på det, sier Magne.

– Derfor er vi opptatt av at klubber kan få økonomisk hjelp til å ha fast ansatte, for eksempel en person som kun jobber med å organisere frivillighetsarbeidet. Der er Røde Kors prakteksempelet. Kun en henvendelse om hva du kan bidra med, så får du umiddelbart et tilbud som passer akkurat for deg. Hadde det vært slik i idrettsklubber, ville mange flere ha stilt opp som frivillig tilpasset deres hverdag, påpeker Marcela.

PÅ BØLGELENGDE: Magne og Marcela har det mye moro sammen, men ønsker også å spille på lag med Osloidretten som de jobber for dag ut og dag inn. FOTO: Rolf E. Wulff

– Men ikke la oss glemme de fantastiske ildsjelene som finnes der ute. Det vi prøver å få til hadde ikke nyttet uten dem. Det er viktig at de blir sett, at de ser at noen bryr seg. De som ser på idrettslaget som et nabolag og ikke bare at sønnen spiller på 14-årslaget. De fortjener all støtten de kan få fra oss og kommunen. Den kraften de innehar skal vi aldri ta for gitt, sier Marcela.

Velfortjent ferie

Våre to venner i OIK hadde enda mer på hjertet – det har de alltid. Men vi stopper her for denne gangen. Dessuten skal begge nå få sin velfortjent ferie.
– Hytteferie på fjellet og så Kroatia med familien, sier Magne.
– Til Tyrkia med min «utvidede kjernefamilie», vi skal alle garantert storkose oss, humrer Marcela.

Når spørsmålet om fotografering dukker opp, sier hun at OIK har veldig mange baller i lufta og at hennes favorittidrettsgren er basketball. Så etter et bilde foran avishuset gikk turen til Apalløkkahallen for «ballbilder» – før vi sendte duoen på ferie!

Kommentarer