KLAR TALE: Linn Schive (t.v.) fra FAU og undervisningsinspektør Kari Loddengaard representerte skolen og kom med klar beskjed om hvor trafikkfarlig det allerede er ved Stovner skole.
KLAR TALE: Linn Schive (t.v.) fra FAU og undervisningsinspektør Kari Loddengaard representerte skolen og kom med klar beskjed om hvor trafikkfarlig det allerede er ved Stovner skole. FOTO: Caroline HammerBilde 1 av 2
FOR MYE TRAFIKK: Linn Schive, leder av FAU og driftsstyret på Stovner skole, frykter at trafikksituasjonen blir enda verre om det bygges barnehage i Stovnerfaret, slik Plan- og bygningsetaten ønsker.
FOR MYE TRAFIKK: Linn Schive, leder av FAU og driftsstyret på Stovner skole, frykter at trafikksituasjonen blir enda verre om det bygges barnehage i Stovnerfaret, slik Plan- og bygningsetaten ønsker. FOTO: Martine MyhreBilde 2 av 2

Sterk motstand mot byggeplaner. – Det er allerede trafikkfarlig ved Stovner skole

Under siste møte i bydelsutvalget før sommeren var det én sak som dominerte både under åpen halvtime og debatten. Det var diskusjonen rundt Stovner skole og muligheten for en ny barnehage rett over veien.

Saken er temmelig enkel: Stovner skole planlegges utvidet, og det foreslås å bygge en ny barnehage tvers over veien for å bedre barnehagedekningen på Gamle Stovner. Samtidig er det store problemer med trafikken i området, tross forsøk på bedring. Derfor reagerer flere naboer på planene.

– Jeg fortalte min 7. og 4. klassing i går at jeg skulle hit i dag og snakke om denne saken. Første responsen fra min 7. klassing var at «å etablere en barnehage på den plassen er helt idiotisk. For det første vil trafikken bli kjempeskummel for oss på skolen, men også for barna som skal i barnehagen, og for det andre vil det jo ikke være bra for miljøet heller», sier Linn Schive, FAU- og driftsstyreleder på Stovner skole.

NERVEPIRRENDE: Spørsmålet om BU skulle gå for byggingen av ny barnehage på Stovner ble stemt over. FOTO: Caroline Hammer

Sammen med undervisningsinspektør Kari Loddengaard retter hun kraftig kritikk mot planene, som blant annet vil føre til økt trafikk i den lille blindveien.

– Mange av våre elever bor langt unna, og flere foreldre velger derfor å kjøre barna sine hele året. Særlig på vintertid er det store problemer, fordi det ikke blir brøytet godt nok, påpeker Loddengaard.

Trafikkproblemet

Naboene Magnus Peveri og Jon Sigmund Løken argumenterte også mot uttalelsen slik den kom fra Miljø- og oppvekstkomiteen i bydelen. Det førte til at bydelsutvalget besluttet å ta en pause i møtet for å kjøre en lengre diskusjon. Flere av medlemmene i BU hadde da tatt til orde for å utsette saken, men fristen for å gi en uttalelse i saken var såpass kort at det ikke var mulig.

– Det er en tendens til at man får vanskelige saker i vanskelige valgår. Da er det beklagelig at komiteen ikke fikk debattert dette skikkelig, sier Tore Ludt (SV).

Hovedinnvendingen, som BU også tok med seg, var at trafikken i området allerede er betydelig, særlig rundt skolestart. En ny barnehage vil trolig innebære enda flere bilister.

PROTEST: Magnus Peveri var en av flere som tok turen for å forsøke å overbevise bydelsutvalget om ikke å tillate byggingen av barnehage i Stovnerfaret. FOTO: Caroline Hammer

Ny uttalelse

BU besluttet å ta en pause for å diskutere saken på nytt. Gruppelederne samlet seg derfor i et annet rom, og en drøy halvtime senere kunne Anne-Karima Nordengen (Ap) presentere fire foreslåtte vedtak til uttalelsen:

– Vi har snakka sammen og kommet fram til fire vedtak som vi kan votere over. Én: Stovner bydelsutvalg er ikke tilfreds med parkeringsdekningen og mener det er behov for flere parkeringsplasser for skolen. To: Tilsvarende mener bydelsutvalget at Stovnerfaret kun skal kunne brukes i skoletiden av beboere og dem med tillatelse. Tre: Det må utredes flere atkomstveier. Fire: Stryk barnehagen fra planene.

Debatten etterpå tydet på at det kun var det siste punktet, om å fjerne barnehagen fra planene, som slaget nå sto om.

Barnehage eller ei?

– Vi har en akutt mangel på barnehager i området. Vi vil ha barnehage. Problemet er innkjøringen, oppsummerer Ombir Upadhyay (Frp), og presenterer en mulighet:

– Det går an å plassere barnehagen slik at de ikke er nødt til å kjøre inn Stovnerfaret. Da unngår man hele problemet.

Sammia Naz Zaeem (R) mener derimot at trafikksikkerheten er så dårlig i Stovnerfaret at det ikke kan etableres en barnehage på den tomta.

– Stovner skole sliter med rekrutteringen. Da må vi som politikere lytte til det de sier om parkering. Vi i Rødt ønsker flere barnehager på Gamle Stovner og på Høybråten, men ikke på denne tomta, sier hun.

Vil godta barnehage

Etter en heftig debattrunde der partiene tok til orde for flere mulige løsninger på trafikkspørsmålet, inkludert innkjøring forbudt for alle som ikke bor i veien, parkering i sidegater og etablering av barnehage i Jorines vei, der det tidligere var barnehage, ble det votert.

I forslag en til tre var det et enstemmig BU som stemte for. Slik ble det ikke på punktet om barnehage. Der stemte Miljøpartiet de Grønne og Rødt for ikke å foreslå bygging av barnehage. Det fikk de ikke flertall for. Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Fremskrittspartiet stemte for at det bygges barnehage i Stovnerfaret.

Fritidstilbud under lupen

Fritidsklubber, aktivitetstilbud, idrett. For barn og ungdom i Bydel Stovner handler mye om hva man har i nærheten. Det setter også krav til hvordan bydelen klarer å sikre det tilbudet. Under torsdagens møte ble bydelsutvalget orientert om det arbeidet, og de var klare på at det fortsatt er mangler i fritidstilbudet i enkelte delbydeler.

– Vi har aldri klart å lage et tilbud for hele bydelen, understreker Awais Aslam (Ap).

Sammia Naz Zaeem (R) påpeker at det i dag er få tilbud for unge voksne fra 18 år til 24 år.

– For oss mødre er ikke ungdom opp til 18 år. I dag så er det sånn at det minuttet de fyller 18 år, så har de ikke lenger et tilbud, men de trenger det fortsatt, sier hun.

– Fritidsklubbene må være i nærheten av der barn og unge bor. Det holder ikke om det er et kjempetilbud på Haugenstua når du bor på Høybråten, påpeker Jan-Arild Linja (Frp).

Nasjonaldagmarkering

Tore Ludt (SV) fikk det siste ordet under BU-møtet torsdag. Han ønsker at bydelen, i samarbeid med det ukrainske miljøet, skal ha en markering av Ukrainas nasjonaldag 24. august.

– Da er det nøyaktig ett og et halvt år siden Russlands invasjon, og det er en ypperlig anledning til å markere vår støtte til Ukraina og de ukrainske flyktningene som bor i vår bydel, sier Ludt.

Han foreslår heising av det ukrainske flagget og at bydelen bidrar til å organisere en markering.

– Jeg likte dette forslaget, la det ikke være tvil om at vi støtter det. Samtidig må det påpekes at det er flere andre flyktninger fra andre land som også bor her i bydelen. Da stiller jeg spørsmål ved om det kan oppfattes som at vi skiller mellom dem, påpeker Aamir Javed Sheikh (H).

Det er et innspill han får mye støtte for. Rødts Sammia Naz Zaeem kommer derfor med et forslag som BU kan ta med seg videre:

– Hvorfor ikke lage en «Flyktningdag» der vi markerer fellesskapet?

Det ble enstemmig vedtatt å flagge på den ukrainske nasjonaldagen og be administrasjonen om å ta kontakt med ukrainere i byen for å lage en lokal markering i bydelen.

ETT MINUTTS STILLHET: Før møtet startet ble det viet tid til å hedre Akers Avis Groruddalens avdøde redaktør, Hjalmar Kielland. FOTO: Caroline Hammer

Hedret Hjalmar Kielland

Før BU-møtet offisielt ble startet, benyttet leder Rashid Nawaz (Ap) muligheten til å hedre Akers Avis Groruddalens grunnlegger og nå avdøde redaktør. Hjalmar Kielland gikk bort 11. mai.

– Han har betydd mye for Groruddalen og alle oss som bor her, sa Nawaz, før han inviterte til ett minutts stillhet til minne om den tidligere redaktøren.


Bydelsutvalgets leder Rashid Nawaz fremførte disse minneordene for avdøde redaktør Hjalmar Kielland i BU-møtet 8. juni 2023:

11. mai sovnet Groruddalens far inn. Hjalmar Kielland ble nesten 91 år gammel, og i 65 år var han sjefredaktør for lokalavisa Akers Avis Groruddalen.

Det var Hjalmar Kielland som fant på å kalle den kjære dalen vår for Groruddalen.
Dette har vært veldig viktig for bygging av fellesskap, identitet, samhold og stolthet for oss som bor i Groruddalen.

Hjalmar Kielland var en ildsjel som fikk gjort utrolig mye i løpet av sitt lange liv.
Han har satt dype spor etter seg. Akers Avis Groruddalen binder oss innbyggere sammen, og bidrar til deltakelse, debatt og demokrati.

Jeg skal ikke legge skjul på at for oss lokalpolitikere er Groruddalsavisa en viktig plattform for å få fram politikk, og vi liker å få bildet vårt der.

Som innbyggere og politikere i Dalen er vi takknemlige for den store innsatsen som Hjalmar Kielland har gjort for lokalsamfunnet vårt.

Jeg gir en stor takk som BU-leder, fra bydelsutvalget, og fra hele Stovner.

Jeg lyser fred over Hjalmar Kiellands minne. Nå ber jeg om et minutts stillhet.