Vil bruke Bånkall til forurenset masse

I en pressemelding som ble sendt ut for kort tid siden går det fram at Franzefoss Bruk på Bånkall øverst i Groruddalen ønsker å bli et mottak for det de kaller for «forurensede overskuddsmasser».

Dette vil de gjøre gjennom et samarbeid med bedriften NOAH, som jobber med «mottak og behandling av farlig avfall».

I pressemeldingen heter det:

«… gjenvinning av overskuddsmasser fra byggeprosjekter er stadig økende. Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjenvinningsanlegg, et såkalt jordvaskeanlegg, i Franzefoss’ pukkverk på Bondkall i Oslo.»

Avisen følger opp saken.

Hva er et jordvaskeanlegg?

I pressemeldingen fra Franzefoss og NOAH heter det: «Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjenvinningsanlegg, et såkalt jordvaskeanlegg, i Franzefoss’ pukkverk på Bondkall i Oslo.»

Men hva er et jordvaskeanlegg?

«Med dette samarbeidet kan Oslo og omkringliggende kommuner få et lokalt anlegg for mottak og gjenvinning av forurensede overskuddsmasser. I dag må slike masser transporteres mange mil ut av byen for å behandles eller deponeres. Klimaavtrykket og trafikkbelastningen knyttet til denne massetransporten har lenge vært på dagsordenen hos myndighetene.»

«Byggeprosjekter er det mange av. Det kan bli aktuelt å ta imot lettere forurensede masser fra grunnarbeider for byggeprosjekter, masseutskifting og lignende i Oslo.», heter det i pressemeldingen.

Da en tilsvarende sak ble etablert i Odal ga Statsforvalteren tillatelse til etableringen og konsesjon til å behandle inntil 350.000 tonn årlig. «Det skal skje innendørs, i en av de gamle industrihallene på området.»

Lokalavisen i området «ble beroliget med at dette blir en innendørs virksomhet som ikke vil skape støy eller andre miljøproblemer».

– Massene inneholder ikke farlige eller giftige stoffer, det blir tatt jordprøver før de kan leveres for behandling. Prosessen skjer dessuten i et lukket anlegg, så absolutt ingen ting skal renne ut i Glomma, forsikret Tom Wilhelmsen over Glåmdalen.

Akers Avis Groruddalen skal undersøke om det ønskede anlegget på Bånkall er innendørs eller utendørs.

Dette er pressemeldingen fra Franzefoss og NOAH i sin helhet:

Behovet for god håndtering og gjenvinning av overskuddsmasser fra byggeprosjekter er stadig økende. Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjenvinningsanlegg, et såkalt jordvaskeanlegg, i Franzefoss’ pukkverk på Bondkall i Oslo.

Med dette samarbeidet kan Oslo og omkringliggende kommuner få et lokalt anlegg for mottak og gjenvinning av forurensede overskuddsmasser.

I dag må slike masser transporteres mange mil ut av byen for å behandles eller deponeres. Klimaavtrykket og trafikkbelastningen knyttet til denne massetransporten har lenge vært på dagsordenen hos myndighetene.

«Et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på Bondkall vil ligge så nær markedet at transportbehovet, og dermed det miljømessige fotavtrykket, bedres betraktelig.

I tillegg får vi resirkulert pukkfraksjoner til nye produkter. Dette reduserer bruken av jomfruelige masser fra det eksisterende steinbruddet. Dette er vinn – vinn på alle måter», sier prosjektsjef i NOAH, Kari Røseth.

Etableringen er i tråd med Oslo kommunes målsetning om bærekraftig håndtering av masser innenfor egne bygrenser.

«NOAH og Franzefoss har til sammen et svært solid fundament av kompetanse, erfaring og utstyr som gjør at vi kan levere markedets beste løsning for de lokale byggeprosjektene i og rundt hovedstaden», sier Gaute Markussen, bærekraft- og utviklingssjef i Franzefoss.

Byggeprosjekter er det mange av. Det kan bli aktuelt å ta imot lettere forurensede masser fra grunnarbeider for byggeprosjekter, masseutskifting og lignende i Oslo.

«Med kort transportavstand til markedet er det mulig å benytte utslippsfri transport. Dette kan bli fremtidens klimanøytrale løsning i Oslo», legger Markussen til.

Fakta

• Franzefoss har et eksisterende pukkverk og massemottak på Bondkall ved Gjelleråsen. Anlegget utgjør i dag ca. 165 mål, og tar imot stein, restbetong og asfalt, samt driver uttak av stein. I tillegg tas det inn ferdig kompost og torv til jordproduksjon etter behov.

• Sammen med NOAH planlegger Franzefoss å utvide denne gjenvinningsvirksomheten både i omfang og fraksjoner, blant annet ved å anlegge et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser.

• Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Noe av reduksjonen kan tas ved å endre håndteringen av overskuddsmasser, og da kan en stor massehub på Bondkall være en del av løsningen.

Kort om selskapene

Franzefoss:
Franzefoss AS leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus gjennom datterselskapene Franzefoss Gjenvinning AS og Franzefoss Pukk AS. I tillegg driver selskapet eiendomsforvaltning gjennom Franzefoss Utvikling AS og Franzefossbyen AS. Konsernet har ca. 480 ansatte fordelt på 32 anlegg i Norge. Les mer på www.franzefoss.no

NOAH:
NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulik forurensingsgrad. NOAH jobber aktivt med å utvikle nye gjenvinningsløsninger for massene vi tar imot. I dag benytter vi massene som byggemateriale for å rehabilitere landskap. Les mer på www.noah.no