MINDRE KRIMINALITET: Tall fra Oslo politidistrikt viser en markant nedgang i antall anmeldte forhold blant unge mellom 10 og 17 år. Korona-viruset er en av grunnene, men også kommunens innsats mot unge skal ha deler av æren, mener byrådsleder Raymond Johansen. Dette er et arkivbilde fra Stovner. Foto:
MINDRE KRIMINALITET: Tall fra Oslo politidistrikt viser en markant nedgang i antall anmeldte forhold blant unge mellom 10 og 17 år. Korona-viruset er en av grunnene, men også kommunens innsats mot unge skal ha deler av æren, mener byrådsleder Raymond Johansen. Dette er et arkivbilde fra Stovner. Foto:Bilde 1 av 1

Voldsstatistikken stupte med 33 prosent sammenlignet med i fjor