Ungdomskriminalitet

HELHETLIG: Afshan Rafiq  (H) mener at man må tenke mer helhetlig for å få bukt på utfordringen med ungdomskriminalitet.

Ungdomskriminalitet: En helhetlig tilnærming er nødvendig

Jan Bøhler.

Seks ting kommunen må gjøre mot ungdomskriminalitet

VIL FÅ NED UNGDOMSKRIMINALITETEN: Aina Stenersen (Frp) håper at strengere straff for knivbruk vil kutte ned på bruken. Foto: Jonas Markussen Eide. Foto: Jonas Markussen Eide
Fremskrittspartiet ønsker strengere reaksjoner på knivbruk:

– Kniv må ikke bli et vanlig syn i ungdomsmiljøer

Abonnement
HET DEBATT: Panelet sparte ikke på kruttet da de utfordret statsminister Erna Solberg. F.v.: Mohamed Ibrahim, Laial Ayoub, Erna Solberg, Mikael Ali og Anne Karima Nordengen. Foto:
Groruddalstinget om ungdomskriminalitet:

Folket utfordret Erna

Abonnement
Jan Bøhler etterlyser konkrete tiltak for å få bukt med barne- og ungdomskriminaliteten. Foto:

Debatt: – Nå trenger vi konkrete tiltak mot ungdomskriminalitet

PÅ DET JEVNE: Samtidig som pila peker i riktig retning når man ser på statistikken for blant annet vinningskriminalitet blant unge i Groruddalen, er det en alarmerende utvikling når man ser på tallene for registrerte forhold med unge mennesker som bærer kniver og slagvåpen. John Roger Lund mener det vil ta tid før man får bukt med problemene. Foto:
Politiåret 2019:

– Forstår de konsekvensen av volden de utøver?

Abonnement
NOK KUNNSKAP OM KONSEKVENSENE: Jan Bøhler (t.v), Rebecca Heinrichs og Josef Yohannes er opptatt av at oppmerksomheten rettes mer mot hva det kan bety å ta feil valg og gjøre noe galt. Foto:
Slik vil de stanse rekrutteringen av unge til rus og krim:

Forebygging, forbilder og grensesetting

Abonnement