FÅTT ET LØFT: Vestliskaret sameie har blant annet satt opp nye husker med midler fra Groruddalssatsingens bomiljøtilskudd. Foto: Bydel Stovner
FÅTT ET LØFT: Vestliskaret sameie har blant annet satt opp nye husker med midler fra Groruddalssatsingens bomiljøtilskudd. Foto: Bydel StovnerBilde 1 av 1

Frisket opp lekeplassen med midler fra Groruddals-satsingen

Og nå kan man på nytt søke om midler fra Groruddalssatsingens bomiljøtilskudd.

Vestliskaret sameie og Vesthellinga borettslag var blant dem som fikk penger etter å ha søkt bomiljøtilskudd i fjor.

– Vi syns tilskuddsordningen er veldig bra, da det gir oss mulighet til å heve standarden i nærmiljøet vårt, uttrykker styreleder Kjell-Arne Amundsen.

Vestliskaret sameie i Nico Hambros vei ligger helt nord i bydelen, rett ved grensen til Gjelleråsmarka. I 2022 søkte sameiet bomiljøtilskudd for å sette opp et helt nytt huskestativ, samt etablere en utendørs sitteplass til sameiets beboere. Slike tiltak er med på å skape et bedre bo- og nærmiljø.

Bomiljøtilskudd er en tilskuddsordning fra Groruddalsatsingen, der målet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Søknadsfristen er 15.april. Borettslag, sameier, vel-foreninger, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner kan søke om bomiljøtilskudd.

Sammen med den frivillige organisasjonen Lif Laga har Vesthellinga borettslag plantet flere frukt- og bærtrær på borettslagets uteområde. Hensikten med tiltaket var å forbedre bomiljøet både for beboere og pollinerende insekter. Det skriver Bydel Stovner i en pressemelding.