Prost Øyvind Stabrun i Groruddalen prosti.
 Foto:
Prost Øyvind Stabrun i Groruddalen prosti.
 Foto:Bilde 1 av 1

– Påsken er ikke avlyst

Til tross for at høyt smittetrykk holder de fleste kirkedørene i Groruddalen prosti stengt, understreker prost Øyvind Stabrun at påsken ikke er avlyst av den grunn.

– Selv om kirkene er stengt, er det mulig å komme i kontakt med de ulike menighetene. Man kan be om samtale over telefon eller avtale et møte. Vi er så tilgjengelige og levende nær som vi kan i denne situasjonen, sier han.

Prosten legger ikke skjul på at det er mer tungvint og komplisert, men samtidig den beste måten både å holde kontakt og ha kontroll på smittevern.

I forrige uke bestemte Groruddalen prosti å stenge ned tilbudet med «åpen kirke» umiddelbart, med unntak av Tonsen kirke. Et tilbud de har kjempet for å sette i gang. Med høyt smittetrykk ser likevel prostiet på stengte dører som det nødvendige å gjøre akkurat nå, med det muterte viruset i sving.

Ved lavere smittetall i Bydel Bjerke enn resten av Groruddals-bydelene, er Tonsen kirke den eneste som fortsatt har åpne dører på søndager.

Flere kreative løsninger

Situasjonen følges tett, men foreløpig vil kirkene holde stengt fram til 9. april.

Nå har også kirken nasjonalt kommet etter. Det er ikke lenger åpent for gudstjenester noen steder i landet grunnet høy smitte. Vi har tatt det et skritt videre i våre bydeler, nettopp fordi denne delen av Oslo har størst press på seg i forbindelse med spredning av viruset, sier Stabrun.

– Men hva betyr dette for påsken?

– Alle menighetene har ulikt opplegg ut ifra de svært begrensede mulighetene som er. I løpet av året som har gått har vi hatt kurs for å lære å tilpasse oss best mulig. Påsken er ikke avlyst, sier prosten.

Han anbefaler å gå inn på de forskjellige menighetenes hjemmeside for oppfølging og oppdatering på hva som skjer.

– Det blir digitale tilbud, hvor det produseres tilrettelagte digitale snutter og gudstjenester. Dette blir lagt ut på menighetens hjemmesider og ulike sosiale medier. Jeg vet at Østre Aker og Haugerud menighet har planer om å sette opp en bod utenfor Haugerud kirke. Inne i boden skal påskefortellingen få utfolde seg gjennom påskeuka, sier prosten.