Konstituert sokneprest Einar Løvø Østerhagen. Foto:
Konstituert sokneprest Einar Løvø Østerhagen. Foto:Bilde 1 av 1

Sokneprest Einar rørt over det store oppmøtet