STORSLAGENT: På søndag avsluttet bispevisitasen i Stovner kirke med gudstjeneste og visitasforedrag. Biskop Kari Veiteberg uttaler at hun har møtt utrolig fine og rause folk gjennom visitasen og vil takke for all
menneskelig varme hos ansatte, i menighetsrådet og i kirkelig fellesråd, i bydelen, på skolene, hos mennesker i andre trossamfunn, hos frivillige og andre som bidrar i kirken.
STORSLAGENT: På søndag avsluttet bispevisitasen i Stovner kirke med gudstjeneste og visitasforedrag. Biskop Kari Veiteberg uttaler at hun har møtt utrolig fine og rause folk gjennom visitasen og vil takke for all menneskelig varme hos ansatte, i menighetsrådet og i kirkelig fellesråd, i bydelen, på skolene, hos mennesker i andre trossamfunn, hos frivillige og andre som bidrar i kirken.

Biskop Kari Veiteberg kommer med utfordringer til Fossum, Høybråten og Stovner menighet