Illustrasjonsbilde. Foto:
Illustrasjonsbilde. Foto:Bilde 1 av 1

Bymiljøetaten planlegger storfelling av døde trær

Konsekvensene av tørkesommeren i 2016 gjør fremdeles skade. Flere trær i Osloskogene endte opp med å dø som følge av den ekstreme varmen, og Bymiljøetaten sender nå ut ti arbeidslag for å felle flere trær.

Bymiljøetaten vil i løpet av de neste to månedene felle trær i hele byen. Det er snakk om å fjerne døde trær som potensielt kan gjøre skade på området rundt. Men ikke alt vil bli fjernet. Parksjef Tørres Rasmussen sier at det ofte lar isolerte trær bli stående av hensyn til det biologiske mangfoldet.

– Det er viktig at insekter og fugler kan bruke resten av treet til både å leve av og leve i, sier han.

Etter planen vil Bymiljøetaten gjøre beplantinger på våren og sommeren for å erstatte de trærne som blir felt de neste månedene. Avhengig av hvor trærne er plassert vil det variere hvor lang tid det tar.

Her skal Bymiljøetaten jobbe

Bymiljøetaten planlegger trefelling over hele byen. Noen trær vil kun beskjæres, mens andre vil bli fjernet. Trær innenfor Ring 2 kontrolleres årlig, men Bymiljøetaten er mer avhengig av publikumsmeldinger utenfor Ring 2. Det kan gjøres på bymelding.no.

Nord i byen vil det utføres tresjekk og arbeid følgende steder:

• Verdensparken

• Romsås

• Stovnerfaret

• Hølaløkka – Huken

• Høybråten

• Stovnerbanen/Smiuvegen

• Langs Hovinbekken

• Rommenskogen

Det kan også bli aktuelt med felling av enkelttrær.