SAMLOKALISERINGEN: De er kommet godt i gang med Groruds nye bydelshus i Kakkelovnskroken. Bydelsdirektør Ayub Tughra, regner med at bygget vil stå klart mellom 1. og 31. desember i år.
SAMLOKALISERINGEN: De er kommet godt i gang med Groruds nye bydelshus i Kakkelovnskroken. Bydelsdirektør Ayub Tughra, regner med at bygget vil stå klart mellom 1. og 31. desember i år. Bilde 1 av 1

Bydelshuset står klart på slutten av året, hvis alt går etter planen