Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Informasjon fra Bydel Grorud mai 2023

Grorud bydelsutvalg har møte torsdag 11. mai kl. 18.

Møtet gjennomføres fra kl 18.00 i Kultursalen, Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7.

Møtets agenda ligger på våre nettsider og på einnsyn.no.

Blant sakene som skal behandles finner du:

– Innvandrerkvinner i jobb
– Intensivert arbeid for ungdom og unge voksne
– Behandling av søknader om sykehjemsplasser
– Bydelenes praktisering av BPA – høringsinnspill
– Oppfølging av innbyggere med rusutfordringer
– Skoleresultater og samarbeid med Utdanningsetaten
– Tilstandsrapport Grorud barnevernstjeneste 2022
– Orientering om kvalitetsgjennomgang i boliger for personer med utviklingshemming
– Trygghetsvandring i Grorud sentrum 29.03.23
– Vegetar expressen – pilotering vegetarisk skolemåltid

Åpen halvtime

Dersom du vil holde innspill i åpen halvtime ber vi om at du melder deg på senest klokka 15 samme dag som møtet holdes. Påmelding sendes til gry.sjodin.neander@bgr.oslo.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at tilskuere ikke har talerett i møtet.

Vel møtt!

Anders Røberg-Larsen
Bydelsutvalgets leder

Ayub Tughra
Bydelsdirektør

Groruduka 2022 en stor suksess!

Bydel Grorud har invitert organisasjoner, politiske partier, bydelens tjenester, frivillighet, idrettslag og foreninger til å delta. Groruduka finner sted 9. – 18. juni, og er en fantastisk mulighet for mange å presentere seg og sitt arbeid for hele bydelens befolkning.

For mer info: www.groruduka.no

Grønn festival

Grønn festival ble arrangert av UngDyrk og bydelens to Deichman-filialer i uke 12.

Totalt 600 barnehagebarn, skolebarn, ungdom og voksne var innom et av de 15 arrangementene, der det til sammen ble sådd frø i 850 småpotter og laget 170 frøbomber.

UngDyrks ni erfarne ungdommer jobbet som assistenter på arrangementene.

Grønn festival ble støttet av Sparebankstiftelsen og Bykuben – Oslo senter for
byøkologi. UngDyrk bistår Områdeløftet og Grorud parsellag i etableringen av en ny parsellhage ved prestegårdsboligen i Grorudparken. Går alt etter planen, vil brønn og den mest nødvendige infrastrukturen være på plass i løpet av mai måned.

Mandager fra kl 17-20 vil drivhuset ved Ammerudklubben ha åpne dører og ønske dyrkeinteresserte i nabolaget velkommen innom for inspirasjon og dyrketips. Vi har også et eget frøbibliotek der folk kan få med seg frø hjem helt gratis!

Sykle til jobben

Syklistenes landsforening var innom bydelsadministrasjonen på befaring i mars for å kartlegge sykkelvennlighet og aktiv transport til/fra jobb. Akkurat nå kartlegges våre reisevaner. Svarene på reisevaneundersøkelsen blir grunnlag for forslag til oss fra foreningen. Allerede nå er det mange som sykler til jobben, og vi har ambisjoner om enda flere!

Sykkelverksted på Ammerudklubben

Ammerudklubbens sykkelverksted er bemannet av lokale ungdommer. Her kan man reparere og stelle sykkel gratis, man betaler bare for delene. Tilbudet er åpent for alle. I uke 26, 27 og 32 vil verkstedet også ha åpent på dagtid. www.aktivigrorud.no/sykkel

Bydelens demensplan

Arbeidet med å lage en god demensplan for Bydel Grorud pågår for fullt. 25. april var pårørende invitert til å gi innspill og bidra med sine erfaringer, og vi hadde over 30 som møtte! Flott at pårørende deler sin kunnskap og sine erfaringer, det gir oss nyttig læring.

Demenskor

Sammen med Grorud menighet og Rødtvet seniorsenter jobber Grorudhuset med å starte opp demenskor fra høsten. Koret skal ledes av organist fra menigheten og nyansatt seniorkoordinator ved Grorudhuset som er utdannet innen sang og musikk. Det er mye som må på plass for å få til et demenskor, så her vil både ansatte og frivillige inviteres til å bidra.

Bydelen er på jakt etter leiligheter for utleie til flyktninger

Bydel Grorud skal bosette 80 personer som har flyktet fra Ukraina og andre land i løpet av året.

Det er derfor fortsatt et stort behov for utleieboliger, og bydelen har ikke tilstrekkelig med boliger. Vi foretar derfor en utlysning etter boliger for framleie.Bydelen ønsker kontakt med alle som har en leilighet som kan leies ut til flyktninger som skal bosettes i Bydel Grorud.

Bydelen krever at leieforholdet må ha en varighet på minst ett år. Det er visse krav som må oppfylles og NAV foretar en befaring av tilbudte boliger. Det er ikke behov for rom i private hjem eller lignende. Rammen for husleie er i forhold til NAV sine satser og følger boligens egnethet og størrelse.

Gatefotball

Grorud IL har satt i gang et Gatefotball-prosjekt for innbyggere i Bydel Grorud med nåværende eller tidligere rusutfordringer.

Formålet med å opprette et gatefotballag er å tilby disse innbyggerne arena for inkludering, sosialisering og bedre helse. Laget spiser noen måltider sammen og den enkelte kan få støttesamtaler der det er behov.

Selv om det er behov for flere deltakere, har gatefotballaget allerede spilt to kamper, en hjemmekamp og en bortekamp i Skien. Den store «rosinen i pølsen» for gatelaget vil være den nasjonale samlingen i Bergen 13.-14.6.

Nytt seniortilbud på Romsås frivilligsentral

Velkommen hver fredag klokka 12 til 14. Vi har tilpassede tilbud for alle over 50 år på Romsås frivilligsentral.

Det blir salg av varm lunsj og servering av kaffe og te, samt ulike aktiviteter og turer. Tilbudet blir driftet av frivillige på Romsås frivilligsentral.

Kontakt: Ingvild Risnes, ingvild.risnes@bgr.oslo.kommune.no eller 91196377.

Veiledning for hørselshemmede

Den første tirsdagen hver måned er HLF på Grorudhuset for å gi veiledning i høreapparater. Dette tilbudet er også åpent for folk i nærmiljøet som har behov for dette. Om noen trenger hjelp utenom veiledningstiden, kan HLF også kontaktes. Neste gang besøket kommer fra HLF til Grorudhuset er 6. juni.

Linje 5 Fade: Fra klipping i garasjen til en skalerbar tjeneste

Siden sommeren 2021 har Romsås Jobbskap utviklet tjenesten Linje 5 Fade Salongen av og for unge i tett samarbeid med de unge. Høsten 2022 kunne vi lukke piloteringen og sette sammen læringer til en skalerbar modell som ble videreført til Linje 3 Fade hos Mortensrud jobbsenter.

Da Norges største ombruksfabrikk, Nydalen Fabrikker, skulle arrangere sitt aller første ombruksmarked i mars, ble vi invitert til å vise frem tjenesten med en pop-up salong. De unge ble motivert gjennom å vise de at deres salong er ønsket – selv uten lokaler for tiden. Det var gøy å bidra med et konsept som kunne brukes av andre. For både de unge i Linje 5 Fade og alle i Jobbskap har dette gitt oss ny energi og motivasjon til å fortsette Linje 5 Fade og ikke minst lete etter et lokale de unge selv kan overta og drive på sikt.

Eid-feiring – Romsås frivilligsentral


21. april feiret mange av bydelens frivillige og andre Eid. Dette gjaldt også Romsås frivilligsentral, som serverte lunsj og frukt til alle som ville komme. Tirsdag 25. april var det også Eid-fest for alle på Romsås senter! Det var salg av tyrkisk, pakistansk og thailandsk mat, kake til barna og konsert med Mansoor.