Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Informasjon fra Bydel Stovner april 2023

Velkommen til møte i Stovner bydelsutvalg torsdag 13. april i Bydelssalen i Karl Fossums vei 30 kl.18.00. Møtet er åpent for publikum.

Åpen halvtime:
Har du en sak du vil ta opp med bydelspolitikerne?

Møtet starter med åpen halvtime, der publikum kan stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt.

Send gjerne en påmelding til politikk@bsr.oslo.kommune.no, innen kl. 15 torsdag 13. april. Saksdokumentene er tilgjengelige på einnsyn.no.

Velg «Møtekalender», velg dato 13. april og klikk på «Stovner bydelsutvalg».

Utdrag av saker til behandling:

• Forhåndsuttalelse om oppføring av boligmoduler på Nedre Rommen 7

• Regelverk for leie av kommunal grunn i Bydel Stovner

• Årlig tilstandsrapport – Stovner barneverntjeneste 2022

• Seniorboliger i Bydel Stovner

• Bydelens lavterskeltilbud innen psykisk helse – verbalvedtak 28, BU-sak 84/22

Orienteringssaker og referatsaker.

Velkommen til møtet!

Rashid Nawaz
BU-leder

Andreas M. Behring
bydelsdirektør

Stovner bydelsutvalg – møteplan fremover 2023

Bydelsutvalget for Stovner bydel har sju møter i 2023. Møtene holdes i bydelssalen i Karl Fossums vei 30. Det er kommunevalg i Oslo og valg til nytt bydelsutvalg i Stovner bydel mandag 11. september.

• Torsdag 8. juni kl. 18.00
• Torsdag 21. september kl. 18.00
• Torsdag 19. oktober kl. 18.00 – konst. møte for nytt bydelsutvalg
• Torsdag 16. november kl.18.00
• Torsdag 14. desember kl.18.00

Bydelen skal bli mer demensvennlig

Bydel Stovner skal bli mer inkluderende overfor mennesker med demens. Bydelen har inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et «Demensvennlig samfunn».

«Demensvennlig samfunn» handler om å bedre inkludere mennesker med demens og deres pårørende. Ansatte som yter service eller tjenester til innbyggere vil i løpet av 2023 få tilbud om kursing i demensvennlig dialog.

Avtalen med Nasjonalforeningen med folkehelsen innebærer at ansatte i både offentlige og private virksomheter i bydelen skal få tilbud om kurs, hvor de lærer om hvordan man legger til rette for mennesker med demens. Det kan være ansatte i for eksempel butikker, apotek, bibliotek, drosjer og serveringssteder. Kursmaterialet er utarbeidet av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hensikten er at mennesker med demens i bydelen kan være mer selvhjulpne i hverdagen, og kan leve aktive liv lengst mulig.

For spørsmål, send en e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no

Stikk innom oss på bydelstorget!

Trenger du å snakke med en medarbeider i Bydel Stovner? Besøk oss på bydelstorget på Stovner Senter, plan 3 (ved Kid interiør, i det tidligere vaksinesenteret).

• Åpningstider: mandag til fredag, fra kl.10.00 – 18.00
Her kan du stille spørsmål om bydelens tilbud og tjenester, som bolig, barnehage og helsehjelp.
Du kan låne PC og få hjelp med søknader. Vi har også utdeling av gratis selvtester for korona.

Informasjon fra ulike tjenester i Bydel Stovner

TT-tjenesten
For spørsmål om TT-kort, vilkår og forskrifter.
• Mandager fra kl. 12.00 – 15.00

Barnehagekontoret
For spørsmål om bydelens barnehager, som søknad, ledige plasser, pris og frister.
• Tirsdager og torsdager fra kl. 12.30 – 15.30

Ergoterapi
For spørsmål om aktiviteter og tilrettelegging for personer med fysiske utfordringer.
• Onsdager fra kl. 12.00 – 15.00

Jobbsenter for voksne
For hjelp til å søke jobb. Veiledning og støtte til å skrive jobbsøknad og CV.
• Onsdager og torsdager fra kl. 12.00 – 15.30

Bli med på gratis utetrening

Frisklivssentralen Bydel Stovner har gratis utetrening for alle to ganger i uka.

Enkel kondisjons- og styrketrening.
• Tirsdager og torsdager fra kl.10.00 – 11.00
Oppmøte: Utenfor Stovner legesenter, Karl Fossums vei 30, ved fotballbanen på Jesperudjordet