36 nye leiligheter på Tveita:

Naboene ser seg ikke enige