Høyres Hus på Kalbakken fremsto for mange som spennende da det reiste seg på tomten i Kalbakkenkrysset og ble innviet i 1964 midt under  den store utbyggingen av Groruddalen i 60-årene og senere. Det var mange som førti år senere følte en skuffelse da bygget ble solgt og oppgavene flyttet til et utvidet Høyres  Hus i Oslo sentrum.  På bildet ser vi bokas forfatter Ottar Julsrud sammen med en sentral Høyreskikkelse bosatt i Groruddalen, Grete Horntvedt. (Foto: Tom Evensen) Foto:
Høyres Hus på Kalbakken fremsto for mange som spennende da det reiste seg på tomten i Kalbakkenkrysset og ble innviet i 1964 midt under den store utbyggingen av Groruddalen i 60-årene og senere. Det var mange som førti år senere følte en skuffelse da bygget ble solgt og oppgavene flyttet til et utvidet Høyres Hus i Oslo sentrum. På bildet ser vi bokas forfatter Ottar Julsrud sammen med en sentral Høyreskikkelse bosatt i Groruddalen, Grete Horntvedt. (Foto: Tom Evensen) Foto:Bilde 1 av 1

Oslo Høyres historie fra 80-tallet til 2015: Med Høyre hånd på rattet