BEKYMRET: René Brorstrøm (f.v.), Tanya Bostmork og Christoffer Fremstad frykter at ytterligere forsinkelser også vil gjøre at deres barn ikke får gå på ungdomsskolen på Økern. De vil gjerne få ungdomsskolen regulert separat. Foto: Caroline Hammer
BEKYMRET: René Brorstrøm (f.v.), Tanya Bostmork og Christoffer Fremstad frykter at ytterligere forsinkelser også vil gjøre at deres barn ikke får gå på ungdomsskolen på Økern. De vil gjerne få ungdomsskolen regulert separat. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 3
VIKTIG INNSLAG: René Brorstrøm (f.v.), Tanya Bostmork med datter Malin (4) og Christoffer Fremstad er skuffet over at reguleringen har tatt så lang tid, og nå går på bekostning av elevene ved Løren skole. Foto: Caroline Hammer
VIKTIG INNSLAG: René Brorstrøm (f.v.), Tanya Bostmork med datter Malin (4) og Christoffer Fremstad er skuffet over at reguleringen har tatt så lang tid, og nå går på bekostning av elevene ved Løren skole. Foto: Caroline HammerBilde 2 av 3
LITE INSPIRERENDE: I dag ser tomta slik ut. Her vil det komme ungdomsskole, flerbrukshall, park og flere leilighetsbygg når tomta er ferdigregulert. Prosjektene er forsinket på grunn av treghet i reguleringen. Foto: Caroline Hammer
LITE INSPIRERENDE: I dag ser tomta slik ut. Her vil det komme ungdomsskole, flerbrukshall, park og flere leilighetsbygg når tomta er ferdigregulert. Prosjektene er forsinket på grunn av treghet i reguleringen. Foto: Caroline HammerBilde 3 av 3

Byråkratiet skaper skole-trøbbel:

Tomta ligger klar, det er bare å bygge

Midt på Økern skulle det stått en skole, en flerbrukshall, en park og leilighetsbygg ferdig. I stedet blir asfaltplassen brukt til oppbevaring av tungtransport. Aksjonsgruppa «Bygg ungdomsskole på Økern» har sendt blomster til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for å få oppmerksomhet om saken.

Å omregulere en tomt til et nytt formål er i utgangspunktet en lett sak. Problemet for Økern ungdomsskole er at det ikke bare er de som skal inn i området. En stor park, som skal dekke noe av skolegårdsbehovet for både Løren og Økern skole, en flerbrukshall og flere leilighetsbygg skal alle inn på samme tomt. Det har skapt store forsinkelser. I skolebehovsplanen for 2022-2031 er den nå forespeilet ferdig til 2026. Da vil dagens andreklassinger være de første som får ta i bruk ungdomsskolen, selv om behovet har vært kjent siden 2005.

Foreldre ved Løren skole har etablert aksjonsgruppa «Bygg ungdomsskole på Økern» for å fremme saken. De er bekymret for at prosjektet skal fortsette å trekke ut i tid, på bekostning av barnas oppvekst.

– Vi kan ikke stoppe barna fra å vokse opp, og da må de ha en skole å gå på, sier Tanya Bostmork.

Hun, sammen med Christoffer Fremstad og René Brorstrøm, er bekymret for at det kan komme ytterligere forsinkelser. Brorstrøm er ikke optimistisk til den nye datoen.

– Når man ser på hvor lenge ting har blitt forsinket, så er jeg skeptisk til om de klarer å holde den fristen. Jeg håper jo selvfølgelig at de klarer det, men jeg er ikke sikker på om de klarer det, sier han.

For stor jobb

Forsinkelsene på Økern kommer av at det er svært mange som må tas med i diskusjonen. En av planene handler om å åpne et bekkeløp i parken for eksempel, og da måtte Vann- og avløpsetaten inn i reguleringsarbeidet. Det oppleves frustrerende når man allerede har bestemt hvor skolen skal ligge.

– Hadde de delt opp tomta, kunne man ha gjort ferdig skolen med en gang. Det blir sikkert veldig fint når de endelig blir ferdige, men det er en for stor jobb. Den oppgaven de har fått, er som å skulle legge et tusenbiters puslespill på første forsøk. Det krever så enormt mye tid og planlegging som vi ikke har tid til å vente på, forklarer Fremstad.

Bostmork poengterer at de i utgangspunktet ikke er negative til at kommunen ønsker å skape en god flyt på tomta, men mener at det ikke tas nok hensyn til behovet på Økern.

– Det blir nok veldig fint til slutt, men problemet er at det tar for lang tid, sier hun.

Den sosiale infrastrukturen mangler på Økern. Boligene bygges i rekordfart, og nyinnflyttede i etableringsfasen preger området. Samtidig mangler man samlingssteder.

– En skole er mer enn et undervisningssted. Det er et holdepunkt i samfunnet og et sted man samler seg. Særlig på ungdomsskolen brukes ofte området på kveldstid til aktiviteter. Om man ikke har en nærskole, mister man den sosiale møteplassen, forklarer Bostmork.

Elevene ved Løren skole må i mellomtiden benytte brakker på Årvoll skole. Det er en skole som allerede var full, og når fire nye paralleller skal inn på området er ikke situasjonen holdbar. Da haster det å få på plass ungdomsskolen på Økern.

LITE INSPIRERENDE: I dag ser tomta slik ut. Her vil det komme ungdomsskole, flerbrukshall, park og flere leilighetsbygg når tomta er ferdigregulert. Prosjektene er forsinket på grunn av treghet i reguleringen.
 Foto: Caroline Hammer

LITE INSPIRERENDE: I dag ser tomta slik ut. Her vil det komme ungdomsskole, flerbrukshall, park og flere leilighetsbygg når tomta er ferdigregulert. Prosjektene er forsinket på grunn av treghet i reguleringen.
Foto: Caroline Hammer

Stor støtte

Aksjonsgruppa opplever å få stor støtte lokalt. Da de satte i gang en spleis for å dekke kostnadene til blomsterutsendingene, tok det ikke mer enn et døgn før målet var nådd. Blomstene har også hatt en effekt. Onsdag fikk de møte Raymond Johansen digitalt for en samtale om situasjonen.

– Han ga uttrykk for at det ikke burde være sånn, og hadde stor forståelse for at vi er frustrerte over hvor lang tid det har tatt. Raymond var veldig klar på at dette har tatt altfor lang tid og vært en for lang prosess, oppsummerer Fremstad.

Etter planen kommer vedtaket ut på offentlig høring i sommer. Aksjonsgruppa håper at det betyr at arbeidet endelig kan begynne snart, slik at ikke flere elever må bruke midlertidige brakker fordi de ikke har en egen nærskole.