Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Klingende mynt i Grorud-kassa etter Zafeiris-salg til utlandet