– Hadde dette skjedd i det private næringslivet, ville politikerne fått sparken – alle som en. Oslopakke 3 må skrotes. 
Forskjellsbehandlingen av beboere øst og vest i Oslo høres ikke hjemme noe sted. Horribelt, mener Tom-Erik Østreng fra Ellingsrud.
– Hadde dette skjedd i det private næringslivet, ville politikerne fått sparken – alle som en. Oslopakke 3 må skrotes. Forskjellsbehandlingen av beboere øst og vest i Oslo høres ikke hjemme noe sted. Horribelt, mener Tom-Erik Østreng fra Ellingsrud.

BOMPENGESJOKKET: – Dere burde vært flaue, hele gjengen

Det spiller ingen rolle hvilken farge dere har på skjerfet.

Tenk å spille overasket over hvor stor del av bompengene som går til forbedringer i Groruddalen. At Oslo vest mottar en langt større andel enn det veiene på den siden bidrar med.

Dersom jeg hadde hatt så dårlig oversikt over pengebruk av samferdselsmidler da jeg var leder i næringslivet, hadde jeg fått sparken lenge før jeg gikk av med pensjon i en alder av 70 år.

Har bodd på Ellingsrud siden 1980 og trives her. Men allerede i 1980 var det snakk om begrensninger på byggeområder. Dette da T-banen skulle forlenges til A hus.  Nå har dere politikere jammen meg klart å ødelegge denne muligheten også ved å snakke om forlengelse til Flisbyen (Lillestrøm).

Redningspakke for Oslopakken og Groruddalen

Dere sløser bort alle pengene og mer til ved å bygge T-bane  til Fornebu, samt den meningsløse utbyggingen av E18  gjennom Oslo og Bærum. En utbygging som svært mange innbyggere på vestkanten er imot. Samt alt av miljøorganisasjoner og selskaper som arbeider med forskning innen miljøforskning.

Det er en sprekk i Oslopakke 3 som i pengesum langt overgår det vanlige folk forstår. Men hvem godkjent dette? Jo det er dere politikere i Oslo og samfunnet for øvrig. Og hva blir det igjen til Groruddalen? Ingenting. Nå er lokk over deler av Groruddalen, miljøgate/Trondheimsveien og utvidelse av T- bane til A hus snart så langt ned i den nye NTP at vi må ha lupe for å finne sakene.

Bompengesjokket: Groruddalen betalte inn 8 milliarder – uten å få noe tilbake

Den nye byrådslederen og hans team var svært positiv før valget, at jo da nå var det  Groruddalen  sin tur. Og hva skjer? Ingenting. Byrådslederen snakker om at før det kan komme et lokk må Manglerudtunnelen bygges.  Og hvor står den saken om jeg tør spørre? Dette kalles filibustertaktikk, det vil si å prate det bort. Ikke for det, Raymond & co var ikke bedre de med hensyn til til prioritering av Dalen som alle snakker så varmt om.

Så vidt jeg vet er Oslopakke 3 en blanding av statlige og kommunale midler. Dersom våre venner på venstresiden rent politisk er så opptatt av Groruddalen sitt ve og vel så kunne de stoppet galskapen for lenge siden. De hadde sikkert fått støtte fra blant annet Venstre.

Så hvilke tiltak kan iverksettes:

• Skrot hele Oslopakke 3 og lag en ny som fordeler investeringsmidlene på en fair måte.

• Ta inn de sakene jeg har nevnt tidligere inn som prioriteringer i NTP.

• Stopp Fornebubanen. Det er aldri for seint å snu. Men det er det vel ingen av dere som har makt som tør å gjøre.  Joda får sikkert støtte fra Rødt og SV, men ingen av de store partiene.

Kanskje vi skal lage en forening til støtte for prioritering av samferdsel i dalen vår.  Noe á la sykehusaksjonen i Oslo.

Tom-Erik Østreng, Ellingsrud