SKILT TIL BESVÆR: Bymiljøetaten har skrudd opp et parkering forbudt-skilt på tomta til Knut Erik, Runi og Bodil L. Nilsen i Fredheimveien 3. Med det får ikke kunder til leietakerne lenger parkert utenfor lokalene.
SKILT TIL BESVÆR: Bymiljøetaten har skrudd opp et parkering forbudt-skilt på tomta til Knut Erik, Runi og Bodil L. Nilsen i Fredheimveien 3. Med det får ikke kunder til leietakerne lenger parkert utenfor lokalene.Bilde 1 av 1

Bymiljøetaten skrudde opp skilt på privat grunn:

Nektes å parkere på egen tomt